Põlvamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13.-27. november 2018.

Põlvamaa arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele.

Põlvamaa arengustrateegia koostamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega ja maakonna omavalitsustega. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Dokumendid:

Siin esitatud tegevuskava on arengustrateegia eelnõu informatiivne lisamaterjal, mida selle kinnitamiseni täiendatakse jooksvalt. See on iga-aastaselt täienev ja muutuv dokument, mis kinnitatakse Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku poolt 2019. aasta alguses.

Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 27.11.2018 e-posti teel aadressil strateegia@polvamaa.ee. Ettepankute tegemiseks palume kasutada järgmisi vorme:


Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee