Põlvamaa uue arengustrateegia 2035+ koostamisega tehti algust 2. mail 2018, mil Krootusel viidi läbi esimene mõttekohvik (vt ka päevakava), millest võtsid osa hariduse, kultuuri, tervisedenduse, spordi valdkonna spetsialistid, vallavalitsuste ja -volikogude liikmed, ettevõtjad ja riigiasutuste esindajaid. Kuues teemalaudkonnas arutleti selle üle, mis võiks olla Põlvamaa strateegilised eesmärgid ning mis on seni olnud suurimad takistused Põlvamaa arengus. 

Ettekanded:

Krootuse mõttekohviku järgselt jätkus arengustrateegiasse sisendi andmine erinevates teemarühmades (vt vasakmenüüst teemarühmad).