Põlvamaa Turvalisuse nõukogu ülesanneteks on:

  • seada maakonna rahvastiku tervise ja turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist;
  • koondada maakonna tervikvaadet rahvatervise ja siseturvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohalikust, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
  • soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi sh võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes.

Alusdokument: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku otsus

Põlvamaa Turvalisuse nõukogu koosseis:

Enel Liin - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja / Turvalisuse nõukogu esimees

Piret Rammul - Kanepi valla esindaja

Teet Helm - Räpina valla esindaja

Georg Pelisaar - Põlva valla esindaja

Eve Neemsalu - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Lennart Liba - Põlvamaa Arenduskeskuse esindaja

Ruth Elias - haridusasutuste esindaja

Raul Tohv - Rahandusministeeriumi regionaalarenguosakonna esindaja

Toomas Rebane - Keskkonnainspektsiooni esindaja

Katrin Satsi - Kagu politseijaoskonna esindaja

Kerli Tallo ja Tiit Valt - Maanteeameti esindajad

Peeter Tigas - Päästeameti Lõuna Päästekeskuse esindaja

Katri Mandel - Eesti Töötukassa esindaja

Elis Hainsoo - Põlvamaa Punase Risti esindaja

Raivo Pehk - Kaitseliidu Põlva Maleva esindaja

Koit Jostov - Põlva haigla esindaja

Pirjo Künnapuu - Sotsiaalkindlustusameti esindaja

Mikko Reponen - MTÜ Põlvamaa Kodukant esindaja

Anne Nook - Põlva Päevakeskuse esindaja


Põlvamaa Turvalisuse nõukogul on kaks alakomisjoni: rahvatervisekomisjon ja liikluskomisjon.