Põlvamaa Turvalisuse nõukogu ülesanneteks on:

  • seada maakonna rahvastiku tervise ja turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist;
  • koondada maakonna tervikvaadet rahvatervise ja siseturvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohalikust, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
  • soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi sh võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes.

Alusdokument: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosoleku otsus

Põlvamaa Turvalisuse nõukogu koosseis:

1. Georg Pelisaar - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja (Turvalisuse nõukogu esimees)

2. Andrus Seeme - Kanepi valla esindaja

3. Teet Helm - Räpina valla esindaja

4. Eve Neemsalu - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

5. Ruth Elias - haridusasutuste esindaja

6. Raul Tohv - Rahandusministeeriumi regionaalarenguosakonna esindaja

7. Toomas Rebane - Keskkonnainspektsiooni esindaja

8. Katrin Satsi - Kagu politseijaoskonna esindaja

9. Kerli Tallo ja Tiit Valt - Maanteeameti esindajad

10. Peeter Tigas - Päästeameti Lõuna Päästekeskuse esindaja

11. Katri Mandel - Eesti Töötukassa esindaja

12. Elis Hainsoo - Põlvamaa Punase Risti esindaja

13. Raivo Pehk - Kaitseliidu Põlva Maleva esindaja

14. Koit Jostov - Põlva haigla esindaja

15. Pirjo Künnapuu - Sotsiaalkindlustusameti esindaja

16. Mikko Reponen - MTÜ Põlvamaa Kodukant esindaja

17. Anne Nook - Põlva Päevakeskuse esindaja


Põlvamaa Turvalisuse nõukogul on kaks alakomisjoni: rahvatervisekomisjon ja liikluskomisjon.