Põlva maakonna vapil on kuldsel kilbil kolm musta istuvat kobrast langeva talana.


Maakonna vappi võivad kujunduselemendina kasutada kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega Põlvamaa Omavalitsuste Liit, maakonnas paiknev kohaliku omavalitsuse üksuse organ ja nende asutused.

Teised isikud, asutused ja organisatsioonid võivad kasutada maakonna vappi kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel Põlvamaa Omavalitsuste Liidu loal.

Põlva maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Põlva maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105 × 165 cm.


Maakonna lipu kasutamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Maakonna lippu võivad kasutada Põlvamaa Omavalitsuste Liit, maakonnas paiknev kohaliku omavalitsuse üksuse organ, nende asutused, maakonna delegatsioonid maakonna esindamisel ja maakonna elanikud või Põlvamaa Omavalitsuste Liidult loa saanud isikud, asutused ja organisatsioonid. Maakonna lippu võib kasutada laualipuna ning kujunduselemendina kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel.

Maakonna lipp heisatakse alaliselt riigimaja hoonel. Lippu võib heisata maakonna kohaliku omavalitsuse üksuse organi hoonel ja maakonna lipuväljakul. Maakonna lippu võib heisata maakonna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel ja teiste riikide lippudega. Maakonna lipu heiskamise osas on jäetud kaalutlusõigus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule. See laiendab lipu heiskamise võimalusi ning annab võimaluse maakonna eripära arvestades lipu heiskamist reguleerida. Lipu heiskamisel lähtutakse Eesti lipu kasutamise korrast ja heast tavast.

Maakonna vapi ja lipu kasutamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Siseministri määrus (29.12.2017) "Maakondade sümbolite kehtestamine"