Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Pihkva piimatöösturid tutvusid piimatootmise ja –töötlemisega Põlvamaal

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees ja Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv, Ahja vallavanem Peeter Sibul ja Kõlleste vallavanem Andrus Seeme võõrustasid kahel korral (aprilli lõpus ja mai algul) Pihkva suurima piimatööstuse Pskovskii Gormolozavod delegatsiooni eesotsas tehase peadirektori asetäitja...

Piiriülene koostööprojekt tipneb ettevõtlus- ja koostöökeskuse avamisega Petseris

Kolmapäeval, 20. mail avatakse Petseri ettevõtlus- ja koostöökeskus (nn Petseri seto maja), mis on valmis saanud Setomaa Valdade Liidu, Petseri rajooni administratsiooni ja Ape valla ühisprojekti "Heritage Business" raames territoriaalse koostöö programmi Est-Lat-Rus ja Setomaa arengu...

Värska Vallavalitsus toetab miljööväärtuslike alade arendamist, säilitamist ja taastamist

Käesoleval aastal toetas Värska Vallavalitsus 2000 euroga teemaplaneeringus "Setomaa kultuuripärand" kehtestatud aladel tegevusi, mille eesmärgiks on miljööväärtuslike alade säilitamine, taastamine ja arendamine.

Põlvamaal peeti traditsioonilised kolme valla mängud!

Volbriõhtul, 30. aprillil toimusid Saverna kooli staadionil kolme valla – Valgjärve, Kõlleste ja Kanepi – mängud. Osalejaid oli kõikidest valdadest. Võistkondadesse kuulusid valdade territooriumil elavad ja töötavad inimesed, valdade territooriumil asuvate koolide õpilased ja...

2015. aasta Põlvamaa suvine kultuuri- ja spordikalender on ilmunud!

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on juba mitmeid aastaid välja antud Põlvamaa suvist kultuurikalendrit, mis koondab kõigis omavalitsustes toimuvad olulisemad sündmused perioodil mai-september 2015 ning on maikuu algusest leitav Põlvamaa vallavalitsustest, raamatukogudest,...

Keskkonnaamet andis loa Kiidjärve paisu avamiseks

Keskkonnaamet kiitis heaks Vastse-Kuuste vallas asuva Kiidjärve paisu ümberehituse projekti ja andis välja vee erikasutusloa. Seeläbi paraneb Ahja jõe elurikkus ning ühtlasi taastatakse ajaloolise vesiveski kunagine ilme.

Mooste folgilt noppis peapreemia Maarja Nuut

25. aprilli hiliste õhtutundideni kestnud Eesti rahvamuusikatöötluste festivali "Moisekatsi Elohelü" peapreemia pälvis professionaalse seade ja veenva esitusega viiuldaja Maarja Nuut.

Värska Gümnaasiumi abituriendid käisid vallavanema vastuvõtul

23. aprillil käisid Värska vallavanemal külas Värska Gümnaasiumi abituriendid ja nende klassijuhataja.

Põlvamaa tähtsündmuste korraldajad tegelevad ühisturunduse ja Rohelisema märgi toodete tutvustamisega

Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL) kinnitas möödunud aasta lõpul otsuse, millega on Põlvamaal ametlikult viis tähtsündmust. Sellega seonduvalt asuti möödunud aasta lõpus tegelema nende sündmuste ühisturundusega, mis hõlmab ka Põlvamaa tunnuslause turundamist ning Rohelisema märgi senisest...

Põlvamaa omavalitsusjuhid pühendasid üldkoosoleku eel mõne tunni tervisele

14. aprillil toimus Põlva Haigla ruumides Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisepäev, millele järgnes üldkoosolek.

21. aprillil toimub Eesti-Läti programmi 2014-2020 tutvustav infopäev

Seoses taotlusvooru avamisega korraldab Eesti-Läti programmi sekretariaat Eesti-Läti programmi 2014-2020 tutvustamiseks infopäeva, mis toimub 21. aprillil Tercare koolituskeskuses (Metsa 1, Põlva).

Eesti parim teenindaja töötab Räpinas

If P&C Insurance ASi Räpina esinduse ärikliendihaldur Annika Kalbus tuli üle-eestilise konkursi Parim teenindaja 2015 üldvõitjaks.

Põlvamaa Aasta Küla 2015 tiitli pälvis Taevaskoja küla!

Põlvamaa Aasta Küla 2015 konkursi võitja on Taevaskoja küla. Komisjon esitab Taevaskoja küla MTÜ Liikumine Kodukant Aasta Küla üleriigilisele konkursile.

Algab rahvahääletus "Põlva valla vaatamisväärsuste TOP 10"

Aprillikuu jooksul viivad Facebooki kommuuni "Meie Põlva" eestvedajad koostöös Põlva vallavalitsusega läbi rahvahääletuse, mille eesmärgiks on välja selgitada kümme kõige atraktiivsemat vaatamisväärsust Põlva vallas.

Alates 30. märtsist on avatud hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Põlvamaa kultuuri- ja raamatukogude töötajatele toimus reklaamide kujundamise ja uudiste koostamise teemaline koolitus

Märtsikuu koolivaheajal kogunesid Põlvamaa kultuuri- ja raamatukogude töötajad praktikakoolitusele, mille eesmärgiks oli parendada nende oskusi reklaampostrite kujundamisel ning uudiste koostamisel.

Omavalitsused saavad viis miljonit eurot kergliiklusteede rajamiseks

Siseministeeriumi kergliiklusteede toetusskeemist saavad 16 kohalikku omavalitsust ühtekokku viis miljonit eurot uute kergliiklusteede rajamiseks. Põlvamaal saavad toetust Põlva, Räpina ja Vastse-Kuuste vald.

Veriora Vallavalitsus võtab tööle vallasekretäri

Tööülesanded: vallakantselei juhtimine; vallavolikogu ja –valitsuse istungite materjalide ettevalmistamine; õigusaktide eelnõude vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele nii sisu kui vormi poolest; vallavolikogu ja –valitsuse õigusalase nõustamise ja teenindamise...

Viisakoordinaator alustab viisataotluste vormistamist

VF konsulaarametnikud nõuavad taotluspaketis nimekirja kandmise aluseks olnud dokumentide koopiaid, mistõttu viisataotluste vormistamine vastuvõttudel võtab nüüd rohkem aega. Võimalusel aja kokkuhoiu mõttes võiksid ankeedid olla juba täidetud ja nõuetekohaselt välja trükitud ning fotod kleebitud...
Näitan: 441-460
Elemente lehe kohta 20
of 27