Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Võru- ja Põlvamaaga seotud pendelrändajad ja kaugtööhuvilised saavad aidata töökohti keskustest välja tuua

Võru- ja Põlvamaa arenduskeskused küsitlevad järgneva kuu jooksul inimesi, kes rändavad töö tõttu igapäevaselt naabermaakondadesse, käivad naabermaakondadest siia tööle või kes teevad või sooviksid teha kaugtööd. Küsitluse eesmärk on saada teavet, milliste asutuste või nende üksuste kolimist Võru- ja Põlvamaale võiks riik kaaluda ning kui suur on eestlaste huvi teha kaugtööd Eesti ühes ilusamas piirkonnas.

14. märtsil avaldasid Võrumaa Arenduskeskus ning Põlvamaa Arenduskeskus veebiküsitluse aadressil http://bit.ly/kaugtööhuvi. Küsitlusele ootame vastuseid kuni 15. aprillini.

"Tean, et kõiksuguste küsitluste täitmine on tüütu. Samas ei ole meil mitte kuidagi teisiti võimalik saada teavet, mida riigile ettepanekute tegemiseks vajame. Meie eesmärk on selgitada välja, millise tööalase taustaga inimesed meilt igapäevaselt mujale tööle käivad, kui palju on neid inimesi, kes käivad mujalt meile tööle, ja kas nad on valmis meie maakondadesse elama kolima ning kui palju on neid inimesi, kes sooviksid elada Võru- või Põlvamaal ning kelle ametikoht võimaldaks ka kaugtöö tegemist. Oleme tänulikud iga tagasiside ja ettepaneku eest," rääkis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Riigihalduse minister Jaak Aab on korduvalt rõhutanud, et eelmise aasta lõpus valitsuses kokku lepitud tegevused riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimiseks ei ole veel piisavad ning tööd tuleb jätkata mitme maakonna osas, sh Võru- ja Põlvamaa. Hetkeseisuga on valitsuses kokku lepitud 9 töökoha liikumine Põlvamaale ning 18 töökoha liikumine Võrumaale. Eesmärk on pealinnast välja tuua vähemalt 1000 riigipalgalist töökohta.

Küsitluse läbiviimisele aitavad kaasa Rahandusministeeriumi Võru ja Põlva talitused.


Lisainfo:
Tiit Toots
juhatuse liige
Võrumaa Arenduskeskus
Tel: 514 5985
E-post: tiit.toots@vorumaa.ee