Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Vastse -Kuustes said kokku matemaatikahuvilised noored

22. - 23. novembril toimus Vastse -Kuuste Koolis Põlva- ja Võrumaa noorte matemaatikalaager. Laagri sihtgrupiks olid 7. - 9. klassi õpilased ja eesmärgiks anda huvilistele lisateadmisi matemaatikast ning valmistada õpilasi ette olümpiaadiks ning NUPUTA võistluseks. Osalemas oli 29 õpilast Võrumaalt ja 27 õpilast Põlvamaalt. Laager toimus juba XVIII korda.

Nii nagu 17 korral varasemalt oli laagri eesmärgiks pakkuda põnevaid tegutsemisvõimalusi matemaatika süvendatud õppeks läbi töötubade fraktalite, robootika, programmeerimise, kuldse suhte ning klassikalise nuputamisülesannete lahenduste leidmise.

Vastse-Kuustes oli koos 56 noort kahest naabermaakonnast. Teaduskooli töötubades omandati teadmisi Tartu Ülikooli Teaduskooli metoodikult Raili Vildilt ja programmeerimise algtõdedest andsid aimu Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tudengid, kes projekti Noored Koodi raames viisid läbi kaks põnevat ja sisutihedat töötuba. Klasside kaupa lahendati matemaatilisi probleeme robotite abil, juhendajateks Räpina ÜG õpetaja Kätlin Neimann ja Põlva Kooli õpetaja Kristi Kurg.

Nuputamise, algebra ja geomeetria olümpiaadiülesannete töötubasid juhendasid Põlvamaa matemaatikaõpetajad Marika Veiko, Malle Mägi ja Kristin Liba. Puhtale matemaatikale pakkus vaheldust rühmatöö, kus koostöös üksteist tundma õppides loodi luuletused matemaatilistest terminitest.

Kultuurilise meelelahutusega kostitasid laagrilisi Põlva Gümnaasiumi abituriendid Hanna-Maria Laane ja Jan-Mattias Kottise. Väikesed vihjed nende esinemises andsid aimu, et peagi on käes Jõulud.

Laagris lapsi saatnud ning ka töötubasid juhatanud õpetajad kinnitasid ühel meelel, et koos olid aktiivsed ja õpihimulised lapsed, kes raskustele alla ei vandunud ning põnevusega oma võimeid proovile panid.

Nagu tavaks on saanud, küsiti laagri lõppedes tagasisidet. Rõõm oli lugeda, et lapsed olid rahul. Töötoad olid kohati rasked, kuid samas huvitavad. Palju pinget ja ootust pakkus laagri lõpus toimuv oksjon, kus oli võimalik kulutada laagris teenitud sigmasid. Väga rahul oldi laagri toiduga, mille valmistasid Vastse-Kuuste Kooli kokad Merike Birjuk ja Liivi Sulg. Aastast aastasse soovivad laagris osalejad, et laager toimuks ka 10.-12.kl. õpilastele.

Palju tänu Cristella VT OÜ-le ja Räpina Paberivabrik AS-le ning Raido Peedomaale (Arcwood by Peetri Puit), kes toetasid meie laagri toimumist oma toreda toodanguga. Aitäh Vastse-Kuuste Kooli perele koos direktor Inge Kallega, kes võimaldas laagri läbi viia oma hubases koolimajas. Olge tänatud!

Matemaatikalaagri korraldamist toetasid Võrumaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit. 

Kohtumiseni XIX laagris!

Artikkel: Põlvamaa matemaatikaõpetajate aineühenduse ja laagrikorraldajate nimel Marika Veiko ja
Malle Mägi

Fotod: Indrek Illus