Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Valgjärve vallas plaanitakse Saverna Põhikooli rekonstrueerimist

Valgjärve Vallavalitsus esitas septembrikuu lõpus Euroopa Regionaalarengu Fondi Koolivõrgu korrastamise meetme Põhikoolivõrgu korrastamise programmi II taotlusvooru ettepaneku Saverna Põhikooli kõrvalhoone rekonstrueerimiseks ja koolihoonete ühendamiseks. 

Projekti maksumuseks kujuneks projekteerija esialgsel hinnangul 1 021 320 eurot, millest toetust taotleme 85% ehk 868 122 eurot ja omafinantseeringuna tuleks projekti elluviimisel panustada 153 198 eurot.

Projekti sisuks on Saverna Põhikooli õppehoone ja kõrvalhoone ühendamine avara koridoriga, ehitada kõrvalhoone katusele õuesõppeklass ja vaba aja sisustamiseks mõeldud ruum ning esimesele korrusele kaasaegsed garderoobid. Lisaks kohandatakse kõrvalhoones asuvad klassiruumid ümber vastavalt kooli tänapäevastele vajadustele. Kogu kõrvalhoone on plaanis täielikult rekonstrueerida - vahetada aknad ja uksed, soojustada fassaad, põrandad ja katus, ehitada välja praegu puuduolev ventilatsioonisüsteem, uuendada elektri- ja küttesüsteem, paigaldada sooja tarbevee kütmiseks päikesepaneelid ja vahetada katus, remontida kõik siseruumid, sisustada õppeklassid moodsate vahenditega.

Arhitektuurse eellahenduse hoonete ühendamiseks ja kõrvalhoone rekonstrueerimiseks koostas OÜ Marksi Maja. Projekti eesmärgiks on luua mugavamad tingimused kahe õppehoone vahel liikumiseks, kohandada Saverna Põhikooli kõrvalhoone vastavaks õpilaste ja õppetöö läbiviimise vajadustele, kaasajastada õpikeskkonda ja luua kaasaegsed tingimused kooli toimimiseks ning hoida kooli konkurentsivõimelisena.

Projekti analüüsimine ja hindamine SA Innove hindamiskomisjonis võtab aega. Kõikide esitatud ja nõuetele vastavate projektide hindamise tulemusena moodustatakse investeeringute kava, mille kinnitab Vabariigi Valitsus eeldatavasti järgmise aasta alguses. Oleme optimistlikud, et meie ettepanek Saverna Põhikooli kõrvalhoone rekonstrueerimiseks ja koolihoonete ühendamiseks arvatakse hindajate poolt investeeringute kavasse ja saame lähiaastatel projekti ellu viia.

"Plaanis on lähiajal läbi viia Savernas rahvakoosolek, kus tutvustame huvilistele kooli rekonstrueerimise eskiisprojekti ja ruumide lahendusi. Uue Kanepi vallavolikogu soov on, et säilitame olemasolevad koolid ja lasteaiad ning võimaldame kodulähedase kvaliteetse hariduse," sõnas Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv. 


Lisainfo:
Kaido Kõiv
Valgjärve vallavanem
Tel: 5341 6116
E-post: kaido@valgjarve.ee