Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Selgusid kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru tulemused

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega rahastati Põlva maakonnale 2019. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest sügisvoorus kokku üheksat projekti kogusummas 15 844,61 eurot.

Oktoobri alguses lõppenud sügisvooru esitati kokku 26 taotlust. Hindamisele läks 20 taotlust (6 taotlust meetmes 1 ja 14 taotlust meetmes 2), mille taotletav toetussumma oli kokku 33 051,03 eurot. Hindamise tulemusena toetati ühte meetme 1 ja kaheksat meetme 2 projekti. 2019. aasta sügisvoorust toetust saanud projektide ülevaate leiab aadressilt https://www.polvamaa.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.

Projekte hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale. Hindamiskomisjoni kuuluvad: Grete Ani (Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts MTÜ), Ingrid Joosep (MTÜ Emili Elu), Jaan Tobreluts (Taevaskoja MTÜ), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja) ja Urmas Nagel (EELK Räpina Miikaeli kogudus.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Alates 2018. aastast koordineerib programmi menetlemis Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse.


Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee