Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus võtab tööle kultuuri- ja sporditöö spetsialisti

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud kultuuri- ja sporditöö spetsialisti. 

Kultuuri-ja sporditöö spetsialisti ametikoha eesmärk on eelduste loomine efektiivse ning laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu jätkumiseks vallas; välis- ja avalike suhete arengule kaasa aitamine oma töövaldkonnas; Räpina valla kultuuri- ja spordialaste õigusaktide väljatöötamine ning kultuuriasutuste töö koordineerimine ja suunamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus emakeelena või võõrkeelena vähemalt B2 tasemel;
 • inglise keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B1 tasemel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus.

Soovitav eelnev arengukavade koostamise ja taotlusprojektide kirjutamis- ning  juhtimiskogemus, sh finantsarvestuse põhimõtete tundmine ja kasutamise oskus; üldised teadmised riigi põhiseadusest ja kodanike õigustest; kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; metikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine, oskus neid rakendada; üldised teadmised Euroopa Liidust.

Isiksuseomadused: algatusvõimeline, koostööaldis, hea suhtleja, hea pingetaluvusega, otsustus- ja vastutusvõimeline, analüüsi- ja sünteesivõimeline, korrektne, viisakas, tasakaalukas, lojaalne, kohusetundlik.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;
 • varade arvestuspõhimõtete tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandidaatidel palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 07.12. 2018. a Räpina Vallavalitsuse aadressil: Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Kultuuri-ja sporditööspetsialisti konkurss".

Lisainfo: enel@rapina.ee, telefon 799 9501 või piret.rammo@rapina.ee, telefon 525 7864.