Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri

Liikmemaksu määrad 2020

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus ootab ettepanekuid silmapaistvate kodanike ja kollektiivide premeerimiseks

Räpina Vallavalitsus ootab 15. detsembrini (k.a.) ettepanekuid 2018. aastal oma tegude ja ettevõtmistega silma paistnud inimeste ja kollektiivide tunnustamiseks. Ettepanekud vaatab üle ning teeb otsuse 11-liikmeline hindamiskomisjon. Preemiate andmise tseremoonia toimub 26. jaanuari pidulikul vastuvõtul.

Välja antakse kuni kaheksa preemiat neljas valdkonnas.

Ettevõtja preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel, kusjuures ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat, ettevõttel ei tohi olla maksuvõlgasid ning ettevõttes peab töötama alaliselt vähemalt kaks töötajat.

Kodanikualgatuse preemia antakse väljapaistva kohalikku elu edendava kodanikualgatusliku tegevuse eest Räpina vallas tegutsevale isikule, seltsingule või mittetulundusühingule, kes on käesoleval aastal korda saatnud vähemalt ühe laialdast tähelepanu pälvinud ürituse või kodanikuaktsiooni.

Haridus- ja noorsootöö preemiaid antakse välja kolm:

• noore preemia (kuni 26-aastased);
• täiskasvanu preemia;
• kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega hariduse ja/või noorsootöö valdkonnas.

Kultuuri- ja spordipreemiaid antakse välja kolm:

• noore preemia (kuni 26-aastased);
• täiskasvanu preemia;
• kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega kultuuri- ja/või spordivaldkonnas.

Ettepanekuid tunnustamiseks oodatakse digitaalselt allkirjastatuna 15. detsembrini (k.a.) e-posti aadressil vald@rapina.ee või käsitsi allkirjastatuna Räpina Vallavalitsuses aadressil Kooli 1 Räpina 64504.

Ettepanek peab sisaldama järgmist infot: kandidaadi nimi ja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber), mis kategoorias kandidaati tunnustatakse ning lühike selgitus kandidaadi saavutustest selles valdkonnas lõppeval aastal.

Väljaantav preemia on rahaline ning sellele lisandub nimeline meene.


Lisainfo:
Piret Rammo
Abivallavanem
Räpina Vallavalitsus
Tel: 525 7864
E-post: piret.rammo@rapina.ee