Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Põlvamaa Omavalitsuste Liit valis esimeheks Georg Pelisaare ja käivitab arendusorganisatsioonide ühendamise protsessi

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu uue koosseisu esimesel üldkoosolekul valiti ühehäälselt nii Liidu esimees kui aseesimees ning arutati Liidu ja Põlvamaa Arenduskeskuse viimist ühise juhtimise alla.

Liidu juhatuse esimeheks valiti Põlva vallavanem Georg Pelisaar, aseesimeheks Räpina vallavanem Enel Liin.

Ühtlasi otsustati, et Liidu esimees ja aseesimees hakkavad edaspidi rotatsiooni korras 16 kuu järel vahetuma. Lisaks lepiti kokku, et Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse ja üldkoosoleku otsused võetakse vastu üksnes konsensuse alusel.

Haldusreformi ja kohalike valimiste järgselt on Põlvamaa Omavalitsuste Liidul kolmeliikmeline juhatus, mille moodustavad vallavanemad ning kuueliikmeline üldkoosolek, kuhu kuuluvad vallavolikogude esimehed ja vallavanemad.

Uute juhtide kontaktid leiab: https://www.polvamaa.ee/et/uldkoosolek

Uus koosseis on alustanud senise maakondliku juhtimise ümberkoraldamisega ning 2018. aastasse on planeeritud kahe maakondliku arendusorganisatsiooni – Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlvamaa Arenduskeskuse – ühise juhtimise alla viimine.
 

Lisainfo:
Georg Pelisaar
juhatuse esimees
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 510 6416
E-post: georg.pelisaar@polva.ee