Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Põlvamaa Omavalitsuste Liidult saab taotleda toetust kultuuriprojektide elluviimiseks

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad ja kaugemaidki piirkondi haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvustavate trükiste väljaandmiseks; kultuurialaste välissuhete loomiseks ja arendamiseks; kultuuri valdkonna koostööprojektide jaoks ning maakondlike kultuurikollektiivide tegevuste toetamiseks.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta eelarvest eraldatakse kultuuri valdkonna edendamiseks orienteeruvalt 17 000 eurot, millest ligikaudu poole moodustavad rahastatavad kultuuriprojektid. Täpsem eelarve ja toetatavad projektid selguvad 2019. aasta esimestel kuudel.

2018. aastal toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liit kultuuri valdkonda 17 000 euroga. Sellest 10 150 euro ulatuses toetati erinevaid kultuuriprojekte (nii traditsioonilisi kui ühekordseid ja uusi), 500€ eest maakondlikke kultuurikollektiive, 1150 euroga žanripäevi ning 5200 euroga Põlvamaa mainesündmusi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. november 2018. Taotlusvormi leiab Omavalitsuste Liidu kodulehelt. Taotlused tuleb saata e-postil polvamaa@polvamaa.ee (märgusõnaks „kultuuriprojekt 2019") või paberkandjal esitada aadressil Kesk 20, 63308 Põlva.


Lisainfo:
Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee