Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13.-27. november 2018

Põlvamaa arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele.

Põlvamaa arengustrateegia koostamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega ja maakonna omavalitsustega. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Seotud dokumendid sh ettepanekute tegemise vormid leiab: https://www.polvamaa.ee/et/strateegiadokument

Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 27.11.2018 e-posti teel aadressil strateegia@polvamaa.ee


Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee