Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Koostöö jätkusuutlikkusele panevad aluse osapoolte tahe ja tugevad sidemed

Sel kevadel külastasid Põlvamaa lasteaednikud Saksamaal Bad Segebergis sealseid lasteaedasid ja sõlmisid partnerlussuhteid. Toona lepiti kokku, et Segebergi maakonna lasteaednike vastu visiit toimub oktoobri esimesel nädalal.

Põlva Maavalistuse noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus koostöös Põlvamaa alusharduse ainesektsiooni juhi Ene Tigasega panid kokku visiidi kava, mis kiideti heaks nii Põlvamaa lasteaednike kui ka Segebergi maakonna esindaja Rüdiger Jankowski poolt.

2. oktoobril maandus Hamburgi lennuk Riia lennujaamas. Sakslaslastel oli päikselise ilma üle hea meel, kuna neil oli mitmeid päevi ainult vihma sadanud. Kõik visiidil osalejad, va härra Jankowski, külastasid Eestit esimest korda. Sõit bussiga Riiast Põlvasse andis võimaluse näha ka Lõuna-Eestit. Külalised olid üllatunud meie kuppelmaastikku ja metsamassiive ning imekaunist loodust nähes. Õhtul toimus tervituskohtumine Põlva Maavanema Igor Taroga, kus osales ka Ene Tigas, kes on Põlvamaa alushariduse direktorite ja õppealajuhatajate ainesektsiooni juht ning ühtlasi oli ta ka kogu nädala vältel külalistele tõlgiks.

Teisel päeval külastas delegatsioon Põlvamaa lasteaedasid – Saverna, Kanepi, Ahja ja Mesimumm. Need lasteaiad said kevadel endale partnerid, kuid erinevatel põhjustel nende lasteaeda esindajad seekord Eestisse sõita ei saanud. Tagasiside oma kolleegidele läks üdini positiivne ja vaimustav. Õhtupoolik möödus külalistel koos Põlvamaa lasteaednikega Meenikunno rabas. Saksamaal ei ole selliseid suuri rabasid nagu meil ning see oli neile suur elamus. 

Kolmapäeval võõrustasid meie lasteaiad oma partnerlasteaia esindajat. Külalised said osa erinevatest tegevustest ja nägid ühte päeva väikese eestlase elust lasteaias. Meie rahvakombed on üks osa lasteaia õppe- ja kasvatustööst ning neid jagus kõigile. Savernas tervitas kõiki osalejaid lõõtspilli saatel Eesti lõõtspillimeister Heino Tartes. Sel nädalal oli lasteaedades leivanädal ja külalised said ise leiba valmistada, mille üle nad rõõmu tundsid.

Neljanda päeva hommikupoolik möödus ülikoolilinnas Tartus. Kohtuti linnapea Urmas Klaasiga, kes rääkis linna ajaloost, tehti jalutuskäik sügiseselt värviküllasel Toomemäel ja raekojaplatsil ning selle ümbruses. Seejärel sõideti Moostesse, kus tehti ringkäik mõisas ning delegatsiooni liikmetel oli võimalus tutvuda tänapäeval mõisahoonetes toimuvate tegevustega.

Õhtul osalesid külalised Põlva valla õpetajate päeva pidulikul vastuvõtul. Suurepärane kontsert, sõnavõtud ja kogu korraldus liigutas sakslasi südamepõhjani, sest nendel õpetajate päeva ei toimu. Ene Tigase sõnul nimetasid sakslased Eestit tänamise kultuuriga maaks. Näitena toodi välja emadepäev, isadepäev, vanavanemate päev,  õpetajate päev – toimuvad tänuõhtud meeldisid neile ning andsid küllaga mõtteainet. Ehk said nad kaasa mõtte hakata tähistama õpetajate päeva.

Muljeid olid külalistel palju. Nad tõid välja, et Eesti lasteaiad on väga puhtad, heledad, avarate ruumidega ja nende jaoks olid üllatavad toitlustamine kolm korda päevas ning laste distsiplineeritus. Lasteaedades nägid nad lapsi nii rühmades kui ka õues mängimas, jooksmas, kuid silma jäi neile just meie laste rahulikkus ja vaoshoitus. Muusika- ja liikumistegevusi nähes mõistsid nad, et ainult nii on võimalik kasvatada tulevast põlvkonda laulu- ja tantsupeoks. Nad nimetasid lasteaedade omavahelist koostööd ja see, et juhid teavad üksteist, kohtuvad koosolekutel, ühistel koolitustel koos õpetajatega, on neile midagi uut ja huvitavat.

Ärasõidupäeva hommikul toimus hüvastijätukohtumine, kus Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Kaido Kõiv tänas kõiki hea koostöö algatuse eest ning soovis nii Eesti kui ka Saksamaa lasteaedadele tugevat ja head partnerlust. Rüdiger Jankowski jagas kiidusõnu eestipoolsele korraldusele ja mis peamine - loodud on sõprussuhted ning lubas omaltpoolt kaasa aidata partneri leidmiseks Segebergi maakonnast neile Põlvamaa lasteaedadele, kes seda soovivad.

Visiidi eesmärk oli tutvustada Segebergi maakonna lasteaedade esindajatele sõpruslasteaedasid Põlvamaal ja sõlmida partnerlasteaedade vahel kokkuleppeid edaspidiste koostöötegevuste osas. Seekord olid partnerlasteaiad külas Vastse-Kuuste, Põlva Lepatriinu, Mikitamäe ja Tilsi lasteaedadel.

Kogu kohtumise tulemuseks võib öelda – loodud on vastastikune soov jagada kogemusi, ideid, teadmisi, kultuuri, tutvuda erinevate metoodikatega jne. Oluline pole see, mis Eesti ja Saksamaa lasteaedasid eristab, vaid see, mis meil on ühist, mis liidab ja paneb vastastikku koostööd tegema. Tulevikku vaadates on nii eestlastel kui ka sakslastel mõtteid, ideid, kuidas tähistada järgmisel, 2018. aastal 25 aasta möödumist Põlvamaa ja Segebergi maakonna sõprussuhetest ja Eesti 100. sünnipäeva. Selleks hakkavad ettevalmistused juba nüüd, kus partneritega lepitakse kokku juba üksikasjades.

Täname meie Põlvamaa lasteaednikke, kes kogu selle nädala vältel olid abiks ja toeks.

Artikkel: Karin Viljus ja Ene Tigas