Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Konkurss Põlvamaa Aasta Ema 2019

Põlvamaa Aasta Ema 2019 aunimetuse saamiseks kuulutab Naiskodukaitse Põlva ringkond ja Kodutütarde Põlva ringkond koostöös Põlvamaa Omavalituste Liiduga  välja konkursi selgitamaks tublid Põlvamaa emad.

Aunimetus antakse emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool kodu.

Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik. Kandidaadi võib esitada üksikisik, omavalitsus või organisatsioon.

Vabas vormis esitatud taotluses palume ära märkida:

  • kandidaadi nimi

  • elukoht

  • sünniaeg

  • laste arv (võimalusel ka vanused)

  • tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus

  • ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed

Taotlusi saab esitada 19. aprillini Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru tn. 3 või e-mailil karin@naiskodukaitse.ee, märgusõna "Põlvamaa Aasta Ema".

Kõik nominendid kutsutakse koos peredega pidulikule vastuvõtule ning Aasta Ema väljakuulutamisele.

 

Lisainfo:
Karin Kivi
Instruktor
Naiskodukaitse Põlva ringkond
Tel: 5301 0117 
E-post: karin.kivi@naiskodukaitse.ee