Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru projekte toetati ca 14 000 euroga

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega rahastati Põlva maakonnale 2018. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest sügisvoorus kokku kaheksa projekti kahest meetmest kogusummas 14 112,04 eurot.

Programmi esimesest meetmest "Kogukonna areng" toetati kahte projekti kogusummas 3 278,04 eurot. Teisest meetmest "Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" said rahastuse ülejäänud kuus projekti kogusummas 10 834 eurot. Põlvamaale 2018. aastaks eraldatud KOP toetus on sügisvooru järgselt täielikult välja jagatud.

2018. aasta sügisvoorust toetust saanud projektide ülevaate leiab: https://www.polvamaa.ee/toetatud-projektid.

Projekte hindas 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale. Hindamiskomisjoni kuuluvad: Jaan Tobreluts (Taevaskoja MTÜ), Urmas Nagel (EELK Räpina Miikaeli kogudus), Grete Ani (Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts MTÜ), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja) ja Asser Jaanimets (SA Põlvamaa Arenduskeskus).

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. Alates 2018. aastast koordineerib programmi menetlemis Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusesse.

Programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.


Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee