Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri

Liikmemaksu määrad 2020

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

PÕLVAMAA OMAVALITSUSTE LIIDU ESIMEHEKS SAI ENEL LIIN

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 1.aprillil  peetud  juhatuse koosolekul kinnitati otsus, et POL-i juhtimise kord läheb üle Räpina vallale ja tema esindajale vallavanem Enel Liinile. Aseesimeheks sai Kanepi vallavanema kohusetäitja Piret Rammul.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit on asutatud 1994. aastal. Selle aasta veebruaris tähistas liit oma 25. sünnipäeva. Aegade jooksul on liitu kuulunud erinev arv omavalitsusi. Reeglina on kõik Põlvamaa omavalitsused kuulunud selles organisatsiooni ja selles on nähtud head võimalust omavaheliseks suhtluseks ja eelkõige maakonna arengu suunamiseks.

Peale haldusreformi 2017. aastal jäi maakonda alles kolm omavalitsust- Põlva, Räpina ja Kanepi. Uues haldusreformijärgses liidus lepiti kokku, et omavalitsused osalevad nii liidu töös kui ka juhtimises võrdsetel alustel ega arvestata omavalitsuse suurust. Otsustati liidu juhtimine rotatsiooni põhimõttel kui ka  esindamise järjekord. Esimesena sai juhtimisõiguse Põlva vald ja Põlva vallavanem Georg Pelisaar, aseesimehe rolli kandis Räpina vallavanem Enel Liin. 

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enel Liin tõdes: "Kõrvalseisjad pööravad sageli rõhku sõnale „juht", teadvustamata selle rolli tähtsust, vastutust ja tööhulka. Olen uhke ja tänulik, et Räpina piirkonna esindajana on järg nüüd minu käes. Mida see mulle tähendab? Suurt vastutust, lisatöid niigi tihedatesse tööpäevadesse aga ka võimalust rääkida kaasa maakonna arengus. Mulle tundub, et valdade esindajatena ja igapäevaselt kaelani selle tööde sees olles, ei pane me tähele seda, kui palju me oleme arenenud Eesti taasiseseisvumisest alates. Me näeme kõikjal probleeme, aga peaksime nägema ka võimalusi ja oma edulugu. Minule oli viimase aja suurimaks tunnustuseks, ja pean seda eelkõige maakonna saavutuseks, kui meie sõprusmaakonna esindajad Segebergist meie iseseisvusaja saavutusi kiitsid. Kõrvalseisja pilk võib olla palju objektiivsem. Selleks, et oma saavutusi näha, peab olema ka võrdlusmoment ja neid on meil mitmeid. Üks võrdlus on see, kui külastame eelpool mainitud Saksamaa piirkonda ja näeme  palju on meil veel teha. Teine võrdlus on meie sõprusmaakonna Kulikovkaga Ukrainas. Teiste edusammude kõrval märkame ka seda, mille üle meil on uhkust tunda. Alustasime ju oma riikide uuesti üles ehitamist kõik 1991. aastal".

"Meie maakond on nii ühtne, kui ühtsed on meie vallad. Põlvamaad on ristitud erinevate nimedega, küll „moodustis Vene ajast", küll „oblastiks" jne. Tõsi on see, et see maakond on üks Eesti viieteistkümnest maakonnast, selles maakonnas on kasvanud üles juba põlvkond noori, kes seda oma kodukohaks peavad ja aastate jooksul on tulnud ja kujuneb veelgi tugevam ühtekuuluvustunne. Uusi kordaminekuid ja eelkõige oma kodukoha väärtustamist kõigile!", soovis vastne juhatuse esimees Liin.

Fotol (autor Andrus Karpson): Enel Liin


Lisainfo:
Enel Liin
Juhatuse esimees

Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel:
 526 5057
E-post: enel.liin@rapina.ee