Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Isamaalise omaloomingu konkurss

Kaitseliidu Põlva malev ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit on taas välja kuulutanud Isamaalise omaloomingu konkursi.

Eesmärk

Konkursil osalejatel palume mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki kui nende oma riiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti omariikluse ja vabaduse tähendusse laiemalt.

Reeglid

Võisteldakse viies erinevas kategoorias:

I - õpilased klassides 1-4. Ülesanne: joonistada PILT
II - õpilased klassides 5-6. Ülesanne: kirjutada LUULETUS
III - õpilased klassides 7-9. Ülesanne: kirjutada LUULETUS
IV - õpilased klassides 10-12. Ülesanne: kirjutada ESSEE (maksimaalselt 4 500 tähemärki)
V - üliõpilased. Ülesanne: kirjutada ESSEE (maksimaalselt 4 500 tähemärki)

Konkursil osalejad peavad õppima (välja arvatud üliõpilased) ja elama Põlvamaal.

Valminud võistlustööd palume toimetada hiljemalt 26. veebruariks 2019 Kaitseliidu Põlva maleva staapi (Võru tn 3, Põlva). Tööd tuleb märgistada vastavalt: ees- ja perekonnanimi, kooli nimi, klass.

Auhinnad

I, II, III ja IV kategooria esimesed kolm kohta on auhinnalised kohad, V kategooria puhul antakse välja eriauhind. Lisaks võistlevad need koolid, kes osalevad kõigis kategooriates, rändauhinna eest "PÕLVAMAA AASTA ISAMAALISUSE KANDJA".

Iga kategooria võidutööd avaldatakse maakonnalehes Koit.

Auhindade kätteandmine

Auhinnad õpilastele ja rändauhind antakse kätte 14. märtsil Räpina Ühisgümnaasiumis.