Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Kanepi Vallavalitsus ootab tunnustamiseks kandidaate

Tunnustuse liigid:

1. Kanepi valla aukodanik

2. Kanepi valla aunimetus

Aunimetust antakse järgmistes kategooriates:

1) aasta tegu/aasta tegija;

2) aasta kohaliku elu edendaja;

3) aasta kultuurielu edendaja;

4) aasta sportlane/aasta spordielu edendaja;

5) aasta ettevõtja/aasta ettevõtluse edendaja;

6) aasta küla/aasta külaelu edendaja;

7) aasta hariduselu edendaja;

8) aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus.

Ettepanekud esitada Kanepi Vallavalitsusele vald@kanepi.ee 31. jaanuariks 2019.

Ettepanekus peavad sisalduma:

1) kandidaadi nimi;

2) kandidaadile aunimetuse omistamise põhjendus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;

4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.


Allikas: Kanepi Vallavalitsus