Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Enel Liin Liidu juhatuse esimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Piret Rammul Liidu aseesimees 523 2601 vallavanem@kanepi.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Aruteluõhtu: kas Euroopa Liidu piir peab?

Rändeküsimusest on saanud üks tulisemaid küsimusi nii Euroopas kui ka meil Eestis, kuid milline on Euroopa Liidu tegelik roll meie piirikaitses? Euroopa Liidu piiririigina on Eesti jaoks oluline, kas ja kuidas aitab riikidevaheline koostöö meil paremini kontrollida oma välispiire ning takistada nõnda illegaalsete immigrantide, salakaubavedajate ning terroristide sisenemist Euroopa Liidu territooriumile. Mida saaksid liikmesriigid teha, et koostööd veelgi tõhustada ning tagada selle, et piirid peaks nii idas kui lõunas?

Just nende küsimuste üle arutletakse 31. jaanuari õhtupoolikul kell 16:30 Navi Seltsimajas, kuhu on oodatud osalema kõik huvilised.

Vestluses osalevad:

  • Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
  • Aimar Köss, Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo politseinõunik
  • Ülle Väina, Siseministeeriumi piirivalveosakonna nõunik

Arutelu juhib Eesti Rahvusringhäälingu Võru korrespondent Mirjam Nutov.

Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele - tule ja räägi kaasa!

Osalejaks saab registreeruda lingil: tinyurl.com/EUProtects

Arutelu saab jälgida otseülekande vahendusel ürituse Facebooki lehelt ning saab ka kaasa rääkida veebilehe www.sli.do vahendusel, kasutades märksõna #EUProtects. www.sli.do lehel saab interaktiivselt esitada osalejatele küsimusi ja vastata ürituse käigus tehtud küsitlustele.

Aruteluõhtut korraldab Euroopa Komisjoni Eesti Esindus.

Üritus on osa kampaaniast #EUprotects, mille eesmärgiks on teadvustada Euroopa Liidu rolli inimeste igapäevaelus – selgitada, kuidas piirideülene koostöö kaitseb meid võimalike ohtude ja probleemide eest ning ühtlasi arutleda selle üle, kuidas tulevikus seda koostööd arendada.