Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Algas Räpina valla sümboolika konkurss

26. märtsil algas Räpina valla uue sümboolika hääletus. Konkursil osalevad kolm kavandit. Esimene neist on seni kasutusel olnud Räpina valla sümboolika, teisena kavand märgusõnaga "Mmeri" ja kolmas "Metsa keskel".

Hääletada saab veebikesskonnas lingi alt: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14278.

Hääletus algas 26.03.2018 kell 8.00 ja lõpeb 1.04.2018 kell 20.00. Iga inimene saab anda ühe hääle.

Küsitlusel osalemiseks vastatakse küsimusele: "Millise kavandi valid Meeksi, Veriora ja Räpina valla ühinemise teel moodustunud Räpina valla sümboliks (lipp ja vapp)" tehes eelistatud valiku juurde vastava märke.

Küsitluses osalemise tingimused:

1) küsitlusest saab osa võtta Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on 26. märtsiks 2018 saanud 16-aastaseks ja kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas;

2) küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Räpina valla praegune lipp ja vapp

Räpina valla vapp on sinisel kuuselõikelise päisega kilbil nelja paariskodaraga vesiratas, mille keskel on vesiroosi kaheksa lehega topeltõis - kõik hõbedased. Õie ringikujuline südamik on kuldne.

Räpina valla lipp on ristkülikukujuline ning koosneb valgest ja sinisest kuuselõikega eraldatud horisontaallaiust. Valge osa on 2 ühikut, sinine 3,5 ühikut ning kuuselõige 1,5 ühikut kõrge.

Mmeri

Vapi kirjeldus: hõbedase lainelõikes talaga horisontaalselt pooleks jaotatud kilp. Sinisel taustal hõbedane paat ja täht. Jaluses rohelisel taustal hõbedane kuusevõrse.

Selgitus: hõbedane lainelõikes tala sümboliseerib rannikuala, Peipsit ja Lämmijärve, Võhandu jõge ning paljusid siseveekogusid. Paat tähistab sadamat ja ajaloolist kalandustraditsiooni, aga ka populaarseid veematkasid valla jõgedel ja järvedel.

Kuusevõrse viitab metsa-, paberi- ja puidutöötlemiskeskusele, samuti Räpina aianduskoolile. Hõbedane täht sümboliseerib erinevate usundikultuuride kooseksisteerimist. Roheline värv sümboliseerib puhast loodust ja looduskaitsealasid, samuti lootust ja elujõudu. Hõbe märgib valgust ja vaimsust. Sinine värv tähistab rahu, harmooniat ja tasakaalu.

Lipu kirjeldus: sinise ja rohelise põikijaotusega taustal valge lainelõikes tala. Sinisel taustal valge paat ja täht. Jaluses rohelisel taustal valge kuusevõrse.

Metsa keskel

Kujunduses on kasutatud kolme liitunud valla varasemat sümboolikat, sest iga paik Räpina vallas on võrdselt oluline. Räpina vald on segu traditsioonidest ja uuenduslikkusest. Meie valla inimesed on ettevõtlikud, nad seavad eesmärke, käivad maailmas ringi ning tulevad siis koju tagasi. Majakas on teenäitaja - et me näeksime kaugele, kuid leiaksime alati tee tagasi. Meil on imekaunis loodus - metsad ning põllud, mis ümbritsevad meie kodusid ning traditsioone järgides pakuvad meile tööd ning toitu.


Allikas: rapina.ee