« Tagasi

Turvalisuse teemadega tuleb kohapeal ise hakkama saada

21. novembril toimus Kubijal  Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonna turvalisuse nõukogudele suunatud ühisseminar, kus tõdeti, et elanike turvalisus sõltub suuresti kohapealsetest ressurssidest ja prioriteetidest.

Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago alustas oma ettekannet Isaac Asimovi sõnadega „On imepärane tunne, et sa ise ehitad maailma". Jutuks tulid tulevikusuundumustest tulenevad ülesanded Eestile.  Näiteks kliimamuutused jätkuvad ning keskkonna seisund halveneb, loodusvarasid ja puhast vett napib järjest enam, maailma rahvastik kasvab ja  vananeb, eriti Aasia ja Aafrika elanike arv kasvab oluliselt, rahvusvaheliste konfliktide ning julgeolekuohtude olemus muutub, poliitilised süsteemid ja riigivalitsemine muutub jne. Tehnoloogia areneb kiiresti ja kaugel pole aeg, kui külmkapp tellib ise puudu oleva toidu.

Tartu Ülikooli professor Raul Eamets rääkis töörände trendidest ja mõjust Eestile. Rännatakse mitmel põhjusel, minnakse perena, rännatakse õppimise vajadustest või töö pärast. Viimased kolm aastat on sisseränne Eestisse ületanud pisut väljarännet. Rändes on mitmeid positiivseid külgi, nt suurendab see kaupade ja teenuste sortimenti ning annab võimaluse uute töökohtade loomiseks. Negatiivse poole pealt võib aga tuua surve palkade alanemisele, kehvemate töötingimuste soodustamise ning inimeste lõimumisega kaasnevad probleemid nagu kuritegevuse kasv ja võõrandumise suurenemine.

Balti Kaitsekolledži teadur Viljar Veebel pühendas oma ettekande julgeoleku teemadele. Suured ja vältimatud muutused, mis meid ees ootavad on jätkuv sisserändajate probleem ja trend on kasvav. Harjumuspärane elulaad muutub kiiresti, eriti noorte ja lastega seotud tegevused: kool, keel, turvalisus. EL ei ole suutnud rahvalähedast demokraatiat pakkuda ja pagulaskvoodid tekitavad kõhklusi ning Brexiti reaalne toimumine võib mõjutada teisigi.

Päeva juhtis ETV saatejuht Urmas Vaino.

Vaatamata teemade teravusele arutleti päevajuhiga teemade üle positiivses ja konstruktiivses võtmes. Päev möödus koostöö  õhkkonnas.

Aitäh Põlva, Võru, Valga ja Viljandi turvalisuse nõukogu liikmetele, kes leidsid kiirel ajal võimaluse osaleda ja kaasa rääkida.

Päeva rahastas EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Riskikätumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" raames.
 

Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee