« Tagasi

Põlvamaa vaimulikud ja kohalikud juhid kogunesid arutama turvalisuse teemal

Täna, 18. juunil 2018 kohtusid Põlvamaal tegutsevate usuliste ühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste juhid eesmärgiga arutleda siseturvalisuse tagamise üle Põlva maakonnas. Maavalitsuste sulgemise järgselt on maakondades moodustatud uued turvalisuse nõukogud, kuhu võiks ühe liikmena kuuluda ka kohalike usuorganisatsioonide esindaja. Täna kogunetigi üksteise tegevustega tutvuma ja seda võimalust arutama.

Sissejuhatava ettekande tegi Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna peaspetsialist Anneli Liblik, kes tutvustas usuorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste koostöö võimalusi ja riigipoolseid ootusi sellele. Liblik sõnas, et reageerivate jõudude kõrval on väga suur roll ennetavatel tegevustel ning siin on kogudustel väga oluline roll ja võimalus kodukoha turvalisusesse panustada. Järgnes Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Eve Neemsalu tutvustus Liidu rollist, ülesannetest ja koostööplaanidest usuühendustega.

Seejärel said sõna Põlvamaa koguduste esindajad, kes esitasid osalejatele ülevaated oma koguduse olukorrast: liikmeskond, kogukonnale suunatud tegevused, erinevate koguduste koostöö jmt. Toodi välja raskustes noortega tegelemist ja neis ühiskondlike väärtuste kasvatamist; samuti üksikutele vanainimestele tröösti pakkumist. Nimetati ka koostööd Maarja Külaga, Põlvamaa Naiste Tugi- ja Teabekeskusega ning algatust MTÜ Emili Elu.

Kohtumise lõpetuseks arutleti koostöövõimaluste üle. Pakuti välja, et erinevate arengukavade koostamisel võiks rohkem olla arvestatud Põlvamaa kirikute ja kogudustega. Parasjagu ongi käimas Põlva maakonna arengustrateegia uuendamine, kus seda soovi maakondlikul tasandil arvestada ja valdkonnale senisest rohkem tähelepanu pöörata saab. Lisaks tehti ettepanek arvestada ühistranspordi korraldamisel võimaluse korral ka kirikus toimuvate ürituste aegadega.

Ühiselt lepiti kokku, et Põlvamaa Omavalitsuste Liit jätkab varem maavalitsuse eestvedamisel korraldatud Põlvamaa usuühenduste esindajate kokkukutsumisi vähemalt korra aastas ning vaimulikud valivad endi hulgast esindaja Põlvamaa Turvalisuse nõukokku. 

Kohtumine korraldati Sise- ja Rahandusministeeriumi, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlvamaa Arenduskeskuse koostöös.
 

Lisainfo:
Irena Viitamees
ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee