« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus kuulutas välja hanke halduskoostöö konsultandi leidmiseks

Hanke objektiks on Põlvamaa omavalitsuste (Kanepi vald, Põlva vald, Räpina vald) halduskoostöö võimekuse tõstmiseks valdkondliku analüüsi läbiviimine, koolitusprogrammi ja rakenduskava sisuline koostamine ning arutelude juhtimine meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" projekti raames.

Projekti üldine eesmärk on Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise. Otseseks eesmärgiks on ühtlustada arusaamu omavalitsuste piire ületavast haldusest ja halduskoostöö arendamisest ning töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks.

Projekti tegevustega alustatakse veebruar-märts 2019 ning projekt peab olema lõppenud 20. jaanuariks 2020.

Hanke korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Pakkumused esitatakse elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil aarne.leisalu@polvamaa.ee hiljemalt 28. veebruariks 2019. aastal kell 14.00

 

Hankijal on õigus pärast hanke väljakuulutamist mõistliku aja jooksul teha hankedokumentides muudatusi ja täiendusi, saates vajalikud täiendused kõigile pakkujatele ja tehes muutused teatavaks Põlvamaa veebiportaalis www.polvamaa.ee .

 

Hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

 

Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlva Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee