Põlvamaa Arenduskeskus korraldab erinevaid noortele suunatud tegevusi ettevõtlusteadlikkuse kasvuks.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasv on üks kahest Põlvamaa piirkondlike algatuste tugiprogrammidest, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekti Põlvamaa PATEE 2020-2023 raames.

Põlvamaa PATEE 2020-2023 programm on koostatud koostöös partneritega.

Programmi elluviimisega soovitakse:

1. arendada ja toetada ettevõtliku kooli võrgustikku Põlva maakonnas (õppereisid parimate praktikate jagamiseks, koolitused ja seminarid, jne);
2. kujundada noortes ettevõtlusalast teadlikkust ja suurendada nende ettevõtlikkust (ettevõtluslaagrid, Põlva-, Võru- ja Valgamaa ühistegevused õpilastele ja õpetajatele);
3. noorte ettevõtlikus suurendamine läbi Põlvamaa noorte ideekonkursi "Välgatus" (õpilastele erinevad koolitused, laatadel osalemised).

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Põlvamaa Arenduskeskus on haridusprogrammi maakondlik koordinaator. Noorte ettevõtlikkuse koordinaator on abiks Põlvamaa koolidele „Ettevõtliku kooli" programmi käivitamisel ja koolituspäevade läbiviimisel.

Põlvamaal on haridusprogrammiga liitunud kaheksa kooli: Mooste Mõisakool, Vastse-Kuuste Kool, Räpina Ühisgümnaasium, Saverna Põhikool, Kanepi Gümnaasium, Põlva Gümnaasium, Friedebert Tugalase nimeline Ahja Kool ja Tilsi Põhikool.

Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee