KAGU-EESTI MENTORKLUBI

Hea ettevõtja! Ootame sind aprillis algavasse ettevõtjate mentorklubisse.  Eelistame  1-3 aastat tegutsenud ambitsioonikaid ettevõtjaid. Sel hooajal on 5 klubikohtumist aprillist novembrini koos Valgama mentorklubi liikmetega. Klubisse on oodata ca 30 osalejat kolmest maakonnast (Võru, Põlva, Valga).

Varasemad osalejad on hinnanud kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja kliente.  

Mentorklubi võimaldab:

  • saada endale koostööpartneriks kogenud mentor, kellega koos arutada läbi ettevõtte arenguplaanid ning teha olulisi otsuseid; 
  • läbida asjalikke koolitusi, mida viivad läbi Eesti juhtivad koolitajad ja eksperdid;
  • õppida edukate ettevõtete kogemustest ja saada nõu mentoritelt;
  • saada uusi tuttavaid ja ideid oma äri arendamisel.

Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.

Mentorklubis osalemine on tasuta (koolitus, majutus, toitlustus), programm ei kata transpordikulu (va õppereis) klubi toimumise kohta.

Klubis saab iga alustav ettevõtja (mentii) endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks ettevõtjale seatud eesmärkide saavutamisel.

Tutvu tänavuse koolituskavaga!

Iga klubikohtumise raames toimub koolitus ning sellele järgneb diskussioon ja aeg mentoritele – mentiidele omavaheliseks suhtlemiseks, kogemuste ja mõtete vahetamiseks.

Registreerimine kuni 22.03.2018. 


Lisainfo:
Diana Plakso
ettevõtluskonsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee