Põlvamaa Liikluskomisjoni ülesanneteks on:

  • kaasa aidata ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele;
  • anda soovitusi maakonna transpordipoliitika eesmärkide ning selle valdkonda reguleerivate õigusaktide ja dokumentide väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
  • teha ettepanekuid liikluskorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks vajalike eksperthinnangute, uurimuste, planeeringute jms koostamiseks ja tellimiseks;
  • vaadata läbi maakonna või omavalitsuse liikluskeskkonda ja -ohutust puudutavad problemaatilised küsimused ja teha nende lahendamiseks ettepanekuid;
  • nõustada kohalikke omavalitsusi planeeringute ning projektide läbivaatamisel liiklusalastes küsimustes.

Põlvamaa Liikluskomisjoni koosseis:

1. Peeter Tigas - Päästeameti Lõuna päästekeskuse esindaja

2. Piret Rammul - Kanepi valla esindaja

3. Sander Saar - MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse esindaja

4. Toomas Lihtmaa - Kagu politseijaoskonna esindaja

5. Kalle Laht - Räpina valla esindaja

6. Uno Kangro - Põlva valla esindaja

7. Kerli Tallo, Raul Goos, Tiit Valt - Maanteeameti esindajad