MAAKONDLIKE AUTASUDE KOMISJON

Liikmed:

 • Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
 • Räpina abivallavanem Piret Rammo
 • Põlva abivallavanem Janika Usin
 • Kanepi valla arendusnõunik
 • Rahandusministeeriumi Põlva talituse juhataja Raul Tohv

KONKURSI "EESTI KAUNIS KODU" MAAKONDLIK KOMISJON

Liikmed:

 • POLi esindaja Marika Saks
 • mitmekordselt tunnustatud kauni kodu omanik Anne Uibo
 • aia- ja maastikukujundaja Reti Randoja-Muts
 • aiandusarhitekt Ruth Kurss
 • Põlva Vallavalitsuse maaspetsialist Tiivi Parts

PÕLVAMAA TURVALISUSE NÕUKOGU

Ülesanded ja koosseis: http://www.polvamaa.ee/et/polvamaa-tervisenoukogu

RAHVATERVISE KOMISJON

Ülesanded ja koosseis: http://www.polvamaa.ee/et/rahvatervise-komisjon

LIIKLUSKOMISJON

Ülesanded ja koosseis: http://www.polvamaa.ee/et/liikluskomisjon

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI (KOP) KOMISJON

Liikmed:

 • Eesti Külaliikumine Kodukant - Jaan Tobreluts
 • Eesti Külaliikumine Kodukant - Urmas Nagel
 • Krootuse Kultuuriselts - Kaisa Potter
 • Vanaajamaja MTÜ - Ragner Lõbu
 • Räpina Vallavalitsus - Ingrid Joosep

KONKURSI "EESTIMAA ÕPIB JA TÄNAB" PÕLVAMAA KOMISJON

Liikmed:

 • POLi juhatuse esimees, Põlva vallavanem Georg Pelisaar
 • Kanepi valla kultuuri- ja haridusnõunik Kerli Koor
 • Põlvamaa Arenduskeskuse kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator Kertu Anni
 • Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu liige Mari Kala
 • Ahja Avatud Noortekeskuse juhataja Piret Palm
 • Põlva Kooli Tugikeskuse juhataja Külli Oja
 • Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse juhataja Mereli Mändmets
 • loodusainete aineühenduse juht Iive Kõima
 • Eesti Haridustöötajate Liidu piirkondlik esindaja Kersti Lillo
 • aasta põhikooli aineõpetaja 2016 Malle Mägi
 • Põlva Gümnaasiumi õpilane Lota Vana

PÕLVAMAA LAULU- JA TANTSUPEO KOMISJON

Liikmed:

 • POLi juhatuse esimees Georg Pelisaar (esimees)
 • POLi juhatuse aseesimees Enel Liin (aseesimees)
 • Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Asser Jaanimets (sekretär)
 • Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Kati Taal
 • POLi tegevjuht Eve Neemsalu
 • Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi
 • Räpina abivallavanem Piret Rammo
 • Põlva abivallavanem Janika Usin
 • Põlva Muusikakooli direktor Ester Liblik
 • naiskoor Kevadised Hetked ja naiskoor Mai dirigent Saidi Tammeorg
 • Meie Stuudio MTÜ tantsujuht Aveli Asber
 • Kanepi valla kultuuri- ja haridusnõunik Kerli Koor
 • Mooste Rahvamuusikakooli direktor Krista Sildoja

Asendusliikmed:

 • Räpina valla haridus- ja kultuurinõunik Anu-Cristine Tokko
 • Kanepi seltsimaja juhataja Marju Jalas