« Tagasi

Avanevad rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete taotlusvoorud

Rahvakultuuri Keskus annab teada, et homme, 13. veebruaril avanevad rahvakultuuri riiklike toetusmeetmete erinevad taotlusvoorud folkloorifestivalide, kultuuriruumide ja regionaalse kultuuritegevuse toetuseks. Kokku avatakse üheksa vooru, mille kogueelarveks on 722 794 eurot. Taotluste laekumise tähtaeg on 14.03.2019.

Selle aasta erinevuseks on asjaolu, et kõik taotlused tuleb sisestada läbi e-keskkonna (Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemi).

Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru toimumise kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid ei või olla pikem kui taotlusvooru toimumise kalendriaasta 31. detsember.

Korrektse ja tuumaka projekti kirjutamiseks tuleks kindlast eelnevalt tutvuda meetme raamdokumendiga, millest kavatsetakse toetust taotleda.

"Läbi tuleks lugeda kõik toetuse taotlemisega seonduvad lisamaterjalid ning veenduda, et taotluse sisu vastab meetme eesmärkidega ning tegevused, millele toetust taotlete, on kooskõlas meetme põhimõtetega," rõhutas Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

Toetusmeetmete ülesanne on aidata kaasa erinevate kultuuriprogrammide rakendamise kaudu rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ning arendamisele. Taotlusi saab esitada folkloorifestivalide, Mulgimaa pärimuskultuuri, Setomaa pärimuskultuuri, Vana-Võromaa pärimuskultuuri, Kihnu Kultuuriruumi, Saarte pärimuskultuuri, Peipsiveere pärimuskultuuri ja Virumaa pärimuskultuuri. Samuti oodatakse taotlusi regionaalse kultuuritegevuse toetuseks.

Taotlusvoorude eelarved on:

Setomaa pärimuskultuur 141 820 eurot

Folkloorifestivalid 26 830 eurot

Kihnu Kultuuriruum 104 793 eurot

Saarte pärimuskultuur 76 156 eurot

Peipsiveere pärimuskultuur 46 657 eurot

Mulgimaa pärimuskultuur 111 263 eurot

Vana-Võromaa pärimuskultuur 81 343 eurot

Virumaa pärimuskultuur 67 020 eurot

Regionaalne kultuuritegevus I voor 66 912 eurot. 

Täpsem info Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete lehel.