« Tagasi

Teabepäev: e-arvetele üleminek

E-arve saatmise kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustuslastele järgmise aasta algusest, kui arvet esitatakse avaliku sektori asutustele. Raamatupidamiskohustuslased on kõik juriidilised isikud ning FIE-d, seega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud, kes on kohustatud saatma avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid.

E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises keskkonnas ühest süsteemist teise.

Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016" teabepäeval, mille eesmärk on selgitada Eesti e-arvetele ülemineku motiive ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi planeeritud ajagraafikus peaks ettevõtete kohustus saata avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid jõustuma alates 01.01.2017.

Teabepäev on tasuta ning toimub 8. juunil 2016, algusega kell 11.00, Põlva Maavalitsuses III k saalis,  Kesk 20, Põlva.

Teabepäevale on oodatud Põlvamaa ettevõtete (eelkõige mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted), mittetulundusühingute ja korteriühistute juhid ning raamatupidajad, kes saadavad müügiarveid maakonna avaliku sektori asutustele.

Ühe organisatsiooni kohta võib registreerida kuni 2 osavõtjat. Juhul, kui teabepäeval osalemise vastu on ettevõtjatel suur, kuid reserveeritud saal kõiki huvilisi ei mahuta, võib ürituse korraldaja seada ühe ettevõtte osalejate piirmääraks 1 (ühe isiku).

Teabepäeval osalemiseks on vajalik registreerimine vastava vormi kaudu.

Tutvu ka teabepäeva päevakavaga!

PS: Selleks, et teabepäeval esinejad saaksid paremini fokuseerida sellistele tutvustatavatele e-arvete IT lahenduste, mis sobivad Teile kõige paremini, soovib Rahandusministeerium teada, millist majandustarkvara (raamatupidamise tarkvara) kasutatakse Teie ettevõttes müügiarvete koostamiseks ning milline ettevõte seda tarkvara Teile pakub.

Loe e-arvetele ülemineku kohta infot ka Rahandusministeeriumi kodulehelt.


Lisainfo:
Marge Lepp
Projektijuht
Rahandusministeerium
Tel: 611 3318
E-mail: Marge.Lepp@fin.ee