« Tagasi

Põlvamaa „Rohelisema märgi“ ettevõtjad kohtusid Taevaskojas

28. veebruar tõi kokku Põlvamaa „Rohelisema märgi" liikmed, edendajad ja head koostööpartnerid. Info- ja koolituspäeval tehti plaane võrgustiku ja märgi tulevikuks. Päeva fookuses oli omavahelise koostöö igakülgne edendamine. 

Viimastel aastatel on Põlvamaa „Rohelisema märgi" võrgustikuga liitunud mitmeid ettevõtteid ja MTÜ-sid ning lisandunud on uusi põnevaid märgitooteid. Taevaskoja Puhke ja Turismikeskuses toimunud koolituspäev andis võimaluse märgikandjatel omavahel lähemalt tuttavaks saada ja teineteise tegemistega end paremini kurssi viia. Otsiti võimalusi ristturunduseks, tootearendusteks, etikettide disainiks, turunduskanalite ja koostööpartnerite ringi laiendamiseks. Võrgustiku meeskonnakoolituse mõttelendu juhtisid Meel Valk ja Mari Kaisel OÜ-st Teravik. 

„Praeguses märkide ja tunnustuste küllases Eestis peavad Põlvamaa ettevõtjad „Rohelist märki" oma kodumärgiks, mida võimalusel soovitakse oma tootel kasutada," sõnas Põlvamaa Arenduskeskuse projektijuht Anette Org. "See informeerib tarbijat, et toode on kvaliteetne, toodetud keskkonnasõbralikult ja pärineb roheliselt Põlvamaalt. Tootjale või teenusepakkujale pole vähemolulisem ka märgiga kaasas käiv kontaktide võrgustik. Taoliste koolituspäevade tulemusena tuntakse paremini omakandi inimesi ning edaspidi on lihtsam teineteise poole pöörduda, nõu küsida, kogemusi jagada".

Lähitulevikus on oodata uusi märgitooteid ning nähtavamat Põlvamaa „Rohelisema märgi" tähistust kogu maakonnas. Veebruariga lõppes Põlva Tarbijate Ühistuga kauplustes kampaania „Head asjad Põlvamaalt!", kuid juba 22-24. märts võib siinseid tegijaid, tooteid, teenuseid leida pealinnast. Tallinnas T1 Mallis toimuvad Põlvamaa Päevad. Aprillis võib meie toidutootjaid kohata Maamessil ning traditsiooniliselt ollakse kohal augustikuisel Ökofestivali Perepäeva laadal. 

Põlvamaa Rohelisema märgi ja -kandjate kohta leiab rohkem infot kodulehelt www.polvamaine.ee. 

Põlvamaa ettevõtjate võrgustiku meeskonnakoolitust toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse edendamiseks".

 

Vaata galeriid!

 

Ülemisel fotol Põlvamaa „Rohelisema märgi" võrgustik.

Päev lõppes juubeliaastale kohaselt piduliku rohelise spinatitordiga. Autoriks Tillu Kohvik.

 

Lisainfo:

Anette Org
Projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5822 9895
E-post:anette.org@polvamaa.ee