« Tagasi

Koolitus alustavale ettevõtjale

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja  BDA Consulting  OÜ koostöös  SA Põlvamaa  Arenduskeskusega korraldavad koolituse alustavatele ettevõtjatele.

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist.

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

10. aprill: Mina – ettevõtja. Äriidee ja ambitsioon

sissejuhatus koolitusprogrammi, maakondliku arenduskeskuse esitlus, mina ettevõtjana, minu äriidee ja visioon, turg ja konkurents

17. aprill: Ärimudeli arendamine. Strateegia. Toote/teenuse disain

ärimudel, strateegia, ärimudeli ja strateegia arendamine, toote/teenuse disain, praktikute lood, ärimudeli ja äriplaani seosed, kokkuvõte ja kodutöö selgitus

II moodul: Turundus ja müük

24. aprill: Turundusstrateegia Tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse

turunduse roll eesmärkide saavutamisel, turunduskontseptsioon kliendikeskses turunduses, optimaalsed turundusmeetmed alustavale ettevõttele

30. aprill: Strateegiline müük ja müügipsühholoogia

müügi meetod sõltuvalt ärimudelist, minu lühiesitlus, müügipsühholoogia, praktiku lugu, müügiplaani koostamine, kokkuvõte ja kodutöö selgitus

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

8. mai: Finantsaruanded ja raamatupidamine, tasuvusanalüüs

tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse, finantsaruanded ja raamatupidamine, tasuvusanalüüs

9. mai: Maksud ja eelarvestamine

ettevõtlusega seotud maksud, mida teha, et maksuasjad oleksid korras (Maksuameti esitlus), eelarve koostamine

15. mai: Finantsprognooside koostamine ja finantsanalüüs

investeeringute planeerimine ja hindamine, finantsprognooside koostamine, finantsanalüüs, praktiku lugu, kokkuvõte ja kodutöö selgitus

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

22. mai: Meeskond ja juht

tagasivaade eelmisesse koolitusmoodulisse, juhi roll ja enesejuhtimine, meeskond ja partnerid, tunne oma töötajat ja/või koostööpartnerit, arenguvestlus ja rahulolu-uuring ettevõttes

5. juuni: Äriplaanide esitlused

praktiku lugu, äriplaanide esitlused ja tagasiside, koolitusprogrammi kokkuvõte

Koolituse viivad läbi Kalev Kaarna, Indrek Maripuu ja Paavo Siiman.

Koolitus toimub hotell Pesa seminariruumis, Uus tn 5, Põlva kell 10:00 – 17:00.

Osalemistasu 72 €, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Sooviavaldus osalemiseks

Info ja registreerimine kuni  06.04.2018  e-postil diana.plakso@polvamaa.ee või tel 527 5899.