« Tagasi

Jaanuaris algab kahepäevane koolitus MTÜde juhtidele

Kahepäevane koolitusprogramm "Spetsialistist juhiks" toimub 25. jaanuaril ja 22. veebruaril algusega kell 9 hotell Pesa seminariruumis. Koolitajaks on Merike Mitt (MTÜ Väärtuskoolitus, Mastery Koolitus OÜ): http://www.mastery.ee/.

I koolituspäev, 25. jaanuar

OMA MEESKONNA JUHTIMINE JA COACHIV JUHTIMISSTIIL

Koolituse teemad:

 • Mis on juhtimine? Juhi põhitegevused. Vabaühenduste tegevuse eripärad, vabatahtlike juhtimine
 • Meeskonna kujundamine. Tulemuslik koostööatmosfäär ja organisatsioonikultuuri arendamine, ühise eesmärgi loomine
 • Juhi kompetentsid ja liidrile vajalikud oskused, planeerimine, tagasisidestamine
 • Inimeste mõtlemise ja käitumise eripäradega arvestamine juhtimises
 • Juhipositsioonile asumisel võimalikud probleemid ja nendega toimetulek
 • Liidrikäitumine
 • Erinevad juhtimisstiilid – millised toimivad millises olukorras ning millised stiilid
 • Coachiv juhtimisstiil, selle kasud ja eripärad
 • GROW mudel ja coaching igapäevatöös

II koolituspäev, 22. veebruar

JUHI SUHTLEMISOSKUSED JA ENESEJUHTIMINE ERINEVATES SUHTLEMISSTIUATSIOONIDES

Koolituse teemad:

 • Heaks suhtlemiseks kasulikud hoiakud ja uskumused, proaktiivne mõtteviis, rollikaitse
 • Suhtlemisbingo
 • Enesejuhtimise alused – kuidas hoida oma tass täis
 • Erinevad suhtlemisstiilid: agressiivne, alistuv, kehtestav
 • Baasilised suhtlemisoskused (T.Gordoni, E.Berne'i järgi) – aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, võidan-võidan mõtteviis
 • Kontakti etapid ja mõju
 • Suhtlemistasandid, millist tasandit valida millises situatsioonis
 • Kuidas keeruliste inimtüüpidega toime tulla
 • Kuidas erinevates kriitilistes suhtlusolukordades pingeid maandada ja enesekontrolli säilitada

Koolitus on tasuta, toitlustamine on osaleja kulul. Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolitusel osalemiseks saada e-kiri kaisa.tammoja@polvamaa.ee


Lisainfo:
Kaisa Tammoja
SA Põlvamaa Arenduskeskus
MTÜde konsultant
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee