Avalik konkurss

Põlva Maakonna Spordiliit kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks.

Stipendiumite määramise eesmärgiks on Põlva Maakonna Spordiliidu igakülgne arendamine.Stipendiumite määramisel arvestatakse soovi ja valmidust spordialaseks enesetäiendamiseks ja teostamiseks eesmärkidel ning projektides, mis ühtivad Põlva Maakonna Spordiliidu põhikirja ja arengukavaga. Stipendiumi makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise, uuenduste või loomingulise tegevuse soodustamiseks spordis.

Avaldused konkursil osalemiseks esitada aadressil: Põlva Maakonna Spordiliit, Kesk 20, 63308 Põlva

Täiendav info:
Ingrid Muuga, Põlva Maakonna Spordiliidu peasekretär
Tel: 5175848,  e-post  polvasport@gmail.com