SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja avalikud konkursid kodanikuühiskonna 2018. aasta Põlvamaa parimate tegude ning tegijate leidmiseks. 

Tunnustamise kategooriad:

1. Aasta kodanikuühendus – tunnustatakse ühingut, kes on 2018. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega ja on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte, teeb koostööd teiste organisatsioonidega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

2. Põlvamaa Sädeinimene – tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes tegutseb mittetulunduslikus organisatsioonis ja on oma tegevusega 2018. aastal silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

3. Aasta vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on 2018. aastal aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses, st teinud tasu saamata tööd mõne organisatsiooni, küla, piirkonna või valdkonna heaks.

4. Aasta kodanikualgatus – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kelle algatus mõjutas 2018. aastal oluliselt maakonna kodanikuühiskonda (projekt, sündmus, teenus vms).

Ühte kategooriasse võib esitada ka mitu kandidaati.

Korraldajatel on õigus küsida kandidaatide kohta lisainformatsiooni, vastava kategooria auhinda mitte välja anda, neid ümber jagada ja anda välja eripreemiaid.

Konkursi komisjoni kuuluvad SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liideri esindajad ja eelmise aasta konkursi üks võitjatest.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 30. novembril 2018 toimuval tunnustusüritusel.

Kandidaadi esitamisel peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress);
  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • lisada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid palume esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2018 e-postile kaisa.tammoja@polvamaa.ee.


Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee