Põlvamaa kõrgeima autasu pälvis Voldemar Enno

19. veebruari õhtul toimunud Põlva maavanema, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Kaitseliidu Põlva maleva Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Mooste Folgikojas anti üle Põlvamaa kõrgeimad autasud.

Maakonna vapimärgi ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu preemia pälvis elektriinsener,  hüdroelektrijaamade taaskäivitaja, Inseneride Liidu asutajaliige ja kohaliku elu edendaja Voldemar Enno, kes tähistab käesoleval aastal oma 90. sünnipäeva.

Vastne laureaat on öelnud: „Mul on vedanud. Õpitud eriala on nii minu hobi kui ka töö. Elektrijaama ehitamist haudusin juba algkoolis. Esimese elektrijaama rajasin oma kodu tarbeks 1980. aastal. Sellest sai esimene eraelektrijaam Eestis. Vesi, mis niisama voolab, tuleb ära kasutada. Abikaasa veel hurjutas, et mis poisikese tempe sa teed, aga nüüd enam nii ei räägi. Pole ju oma elektri eest midagi maksnud."

Maakonnale osutatud teenete eest pälvisid maavanemalt Põlvamaa teenetemärgi koorijuht, muusikapedagoog, E Stuudio ellukutsuja ja peadirigent Külli Lokko, põllumajandusteadlane, linakasvatuse propageerija ja elushoidja, linaõli ja linajahu tootja Kalju Paalmann ning folkmuusika populariseerija, kaasaegse ja pärimusmuusika ühendaja, seto kultuuri hoidja ja edasikandja, heategevuslike toetuskontsertide korraldaja ning Põlvamaa tuntumaks tegija Jalmar Vabarna.

Aukirja ja maakonna vapiga rinnamärgi pälvisid:

Elar Edesi - noor ettevõtja, OÜ Tuuleristi eestvedaja;

Nadežda Latkina - kohaliku elu edendaja, õpetaja, Lüübnitsa sibula-ja kalalaada algataja;

Lauri Lutsar - Kaitseliidu Põlva maleva Noored Kotkad pealik;

Ene Mattus - SA Tartu Kiirabi meditsiiniõde, laste ja noorte vaimse tervise kabineti eestvedaja, terviseedendaja;

Andi Normet - aianduse õppejõud, sibullillede kasvataja ning paljude sibullillede raamatute autor;

Kairit Numa - Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht, Põlva Toidupanga eestvedaja;

Madis Saadik -  Põlva Agro OÜ kauaaegne peainsener;

Krista Salf - Viluste Põhikooli õpetaja ja huvijuht;

Valeri Veskioja - ettevõtja, Põlva-Term OÜ juhataja;

Sirje Vill - Jakob Hurda nim Rahvahariduse Seltsi esimees, kauaaegne ajakirjanik, õpetaja ja kultuuritegelane.

Autasude kättejagamisel ja pidulikul vastuvõtul esinesid Riivo Jõgi ja Margot Suure juhendatav tütarlaste vokaalansambel Gram of Fun ning muusik Bonzo. Eesti hümni esitas Kristi Raias ning õhtut juhtis näitleja ja lavastaja Jüri Lumiste.

Vastuvõtu korraldamisele aitasid kaasa Ulla-Maia Timmo ja Meelis Hainsoo Mooste Folgikojast, helitehnik Arvo Lokko. Ruumi kujunduse ja mõtte teostuse eest hoolitseid Anu Vaino, Mart Vester ning Eva-Maria Gramakovksi. Toitlustust pakkus hotell Pesa restoran ning fotograafideks olid Riho ja Sigrid Semm.

Maavanem Ulla Preedeni kõne Vabariigi aastapäeva maakondlikul vastuvõtul