« Tagasi

POL tunnustas pikaajalisi omavalitsusjuhte ja pidas Riigikogus viimase ühise koosoleku

Möödunud nädalal külastas Põlvamaa Omavalitsuste Liit rahvasaadik Madis Millingu kutsel Riigikogu ning pidas seal praeguse koosseisu viimase üldkoosoleku. Päevakorras olid peamiselt Põlva maakonna ja Omavalitsuste Liidu tulevikuga seotud teemad.

Praeguste plaanide kohaselt jätkab Põlvamaa Omavalitsuste Liit 2018. aasta algusest senise kahe töötaja asemel tööd neljakesi. Büroosse võetakse lisaks tegevdirektorile ja koordinaatorile tööle kultuurispetsialist ja ennetustöötaja. Viimane hakkab tegelema tervisedenduse ja turvalisuse valdkondadega. Kultuurispetsialisti töökoha sisustab aga mitmete sündmuste korraldamine, mille eestvedamise Põlvamaa Omavalitsuste Liit Põlva Maavalitsuse likvideerimise järgselt enda peale võtab ning loomulikult laulu- ja tantsupeol osalemise protsessi vedamine.

Uuest aastast kannab Põlvamaa Omavalitsuste Liit edasi mitmete tunnustamis- ja kultuurisündmuste korraldamise traditsiooni, näiteks hakkab Liit korraldama Põlvamaa õpetajate augustifoorumi, parimate abiturientide tunnustamist, noortekonverentsi, isamaalise omaloomingu konkurssi, aasta ema/isa valimist ning osaleb partnerina Põlvamaa kultuuri- ja spordipreemiate väljaandmisel, maakaitsepäeva ja vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisel, ettevõtjate ja vabaühenduste tunnustamisel jne. Lisaks jätkab POL Põlva Maavalitsuse asemel sidemete hoidmist sõpruspiirkondadega Saksamaal (Bad Segeberg) ja Ukrainas (Kulikovka).

Riigireformi järgselt saab Põlvamaa Omavalitsuste Liidust peamine Põlvamaa esindusorganisatsioon ning maakonna kõrgeim esindusisik maavanema asemel hakkab olema Omavalitsuste Liidu juht, kelle pädevusse läheb ka Põlva maakonna au- ja tänukirjade väljaandmine.

„Meie tänase koosseisu viimane suurem koosviibimine näitas selgelt, et praeguste juhtide soov Põlva maakonda säilitada on väga suur ja ma olen kindel, et see on nii ka pärast kohalikke valimisi, kui tekkinud valdade ja maakonna arengut hakkavad vedama uued juhid. Meie jaoks on muutuvate haldus- ja maakonnapiiride mõttes kõige põletavam teema Põlva maakonna säilimine, meie identiteedi kestmine ja edasi kandmine," võttis viimase kohtumise arutelud kokku POLi juhatuse esimees Kaido Kõiv.

Kohalike valimiste järgselt moodustub Põlvamaal kolm kohalikku omavalitsust – Põlva, Räpina ja Kanepi. Võru maakonna koosseisu lahkuvad praegused Värska, Mikitamäe ja Orava vald. Räpina vallaga liitub Meeksi vald Tartumaalt.

Põlva maakonna arengu seisukohalt strateegiliselt olulisi arutelusid täis päeva täiendas Madis Millingu poolt läbi viidud ekskursioon Riigikogu majas, kus POLi esindusele anti muu hulgas ka võimalus külastada nõukogudeaegseid tuumapommi varjendeid.

Pidulikul õhtusöögil tänati pikaajalisi Põlvamaa omavalitsusjuhte tehtud töö eest. Volikogude esimehi ja vallavanemaid tunnustati nii esteetilist kui praktilist väärtust omavate Põlvamaa teemaliste lõikelaudadega, mille ühte külge kaunistab Põlva maakonna haldusterritoriaalse jaotuse kaart enne 2017. aasta kohalikke valimisi ning teist külge valla tunnuslause või selle puudumisel vastava kihelkonna kirivöö. Idee realiseeris puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter.

Viimase ühise koosviibimise kulud katsid osavõtjad ise. Riigikogus võõrustas riigikogu liige Madis Milling.
 

Lisainfo:
Kaido Kõiv
Juhatuse esimees
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5341 6116
E-post: kaido@valgjarve.ee