« Tagasi

Põlvamaa ettevõtlike koolide õpetajate talvekool

Veebruarikuu koolivaheajal kogunesid ettevõtliku kooli haridusprogrammiga liitunud Põlvamaa koolid talvekooli. 26.-27.veebruaril neljandat korda toimunud talvekool on kujunenud juba traditsiooniks.

Kahepäevane talvekool toimus Võrumaal Kubija Looduspaas. Talvekooli juhatas sisse Põlvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Kristel Koddala, kes tutvustas koolidele projekti Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023 noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud tegevusi. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".

Esimese päeva tegevused võttis enda kanda Paikuse Noortekeskuse juhtaja Marika Valter, kes tutvustas mitteformaalse õppe võimalusi erinevate pädevuste lõimimiseks erinevates õppeainetes. Valteri kasutatavad metoodikad pärinevad Erasmus+ projektist "Enterprising and surprising through the 8 key competences". Osalejatel tuli loovust kasutades valmistada prototüüp ettevõtlikkust noorest ja lisada juurde sõnaline kirjeldus. Erinevate pädevuste lõimiseks õppeainetesse kasutati nii nutivahendeid, arendati kuulamisoskust ja suulist eneseväljendust.

Teisel koolituspäeval jagas koolitaja Marek Mekk õpetajatele tarkuseteri, kuidas ettevaatlikust noorest võiks saada ettevõtlik noor. Mekk jagas soovitusi, millega arvestada noortega suhtlemisel, millised on nende eelistused ja tõekspidamised. Marek Mekk on pikaajaline mini-ja õpilasfirmade juhendaja, omab väga suurt laagrikasvataja kogemust erinevate vanusegruppidega ja on MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla juhatuse liige. Koolituspäeva lõpetas MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused haridusprogrammi Ettevõtlik Kool arendusjuht Heidi Uustalu. Uustalu tutvustas haridusprogrammi strateegiat ja sellest tulenevaid arenguid, lisaks jagas soovitusi ja julgustas osalejaid julgemalt haridusprogrammi rakendamiseks õppetöös.

Talvekoolis osales 35 õpetajat 6 koolist - Saverna Põhikool, Mooste Mõisakool, Räpina Ühisgümnaasium, Vastse-Kuuste Kool, Kanepi Gümnaasium. Esimest korda osales koolitusel uue liitujana Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.

Põlvamaal koordineerib „Ettevõtliku kooli" võrgustiku tegevust SA Põlvamaa Arenduskeskus. Maakondliku võrgustiku tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023.
 

Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee