« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus võtab tööle ettevõtluse valdkonna projektijuhi

Põlvamaa Arenduskeskus otsib ettevõtluse valdkonna projektijuhti aitamaks kaasa Põlvamaa:

 • alustavate ja tegutsevate väikeettevõtete (eelkõige rohe- ja loomemajanduse ning puidusektori) arengule ning lisandväärtuse kasvule, uute töökohtade tekkele ja/või säilitamisele;
 • noorte paremale toimetulekule, ettevõtlikkusele ja tööturul parema konkurentsivõime saavutamisele.

Tööülesanded:

 • Põlvamaa tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse arendamine sh
  - ettevõtjate koolituste ning ümarlaudade, maine- ja ühisturunduse ürituste, messikülastuste, õppereiside jms korraldus;
  - ettevõtete koostöö soodustamine ja ettevõtjate koostöövõrgustike (sh Rohelisem Märk) arendamine;
  - tootearenduse, turustuse ja müügi teadmussiire ning parimate praktikate tutvustamine;
  - Ökofestivali, ettevõtjate tunnustamise jms korraldus ja vastava meediakajastuse korraldus;
 • noorte ettevõtlikkuse arendamine sh haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" rakendamine maakonnas;
 • projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE) juhtimine, taotluste ettevalmistamine, järelevalve ja aruandlus;
 • maakonna alustavate ja väikeettevõtete ettevõtlusalane nõustamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrg- või keskeriharidus;
 • projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus ning oskus;
 • oskus kasutada üldkasutatavaid arvutiprogramme ja sotsiaalmeediat;
 • proaktiivsus ning kuluefektiivsusele orienteeritud mõttelaad;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonna liikmena.

Kasuks tuleb:

 • Põlvamaa ettevõtlus- ja haridussektori tundmine;
 • eelnev ettevõtlus ning haridusvaldkonna kogemus;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tegevust;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • motiveerivat töötasu.

Töökoht: Põlva, vajalik on liikumine nii maakonnas kui väljaspool
Tööle asumise aeg: veebruar 2019
Tööaeg: täistööaeg, tähtajaline kuni 31.12. 2019, eduka projektitaotluse korral jätkamise võimalus

Kandidaatidel palume hiljemalt 6. jaanuaril 2019 esitada elulookirjeldus koos palgasooviga e-postil aarne.leisalu@polvamaa.ee.


Lisainfo:
Aarne Leisalu
Juhataja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 504 4102