HALDUSKOOSTÖÖ PROJEKT                                                                                

Projekti nimi: Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise

Elluviimise aeg: 01.02.2019 – 01.02.2020

Maksumus: 28 379,28 eurot, sh toetus 24 055,37 eurot (84,76%) ja omaosalus 4 323,91  eurot (15,24%)

Toetusprogrammi ja meetme nimi: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine.

Projekti üldine eesmärk oli Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Suurendada olulisel määral Põlvamaa KOVide volikogude ja volikogu komisjonide liikmete, vallavalitsuse ametnike ja spetsialistide omavahelist dialoogi ja koostöövõimekust.
  2. Ühtlustada Põlvamaa omavalitsute tegevuses aktiivselt osalevate inimeste arusaamu KOV piire ületavast haldusest ning halduskoostöö arendamisest läbi ühise avalike teenuste osutamise.
  3. Töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks ja haldusvõimekuse tõstmiseks.

Tegevused:

  • halduskoostöö võimaluste valdkondlik analüüs;
  • koolitus- ja kogemusprogrammi läbiviimine;
  • rakenduskava koostamine;
  • arengufoorumi korraldamine.

Projektis osales 52 inimest Põlvamaa omavalitsustest ja maakondlikest organisatsioonidest.

Konsultandid olid Civitta Eesti AS ja Cumulus Consulting OÜ. Konsultantide leidmise hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

MATERJALID


Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Hanke objektiks on Põlvamaa omavalitsuste (Kanepi vald, Põlva vald, Räpina vald) halduskoostöö võimekuse tõstmiseks valdkondliku analüüsi läbiviimine, koolitusprogrammi ja rakenduskava sisuline...

Põlvamaa Arenduskeskus kuulutas välja hanke halduskoostöö konsultandi leidmiseks

Hanke objektiks on Põlvamaa omavalitsuste (Kanepi vald, Põlva vald, Räpina vald) halduskoostöö võimekuse tõstmiseks valdkondliku analüüsi läbiviimine, koolitusprogrammi ja rakenduskava sisuline...

6. septembril toimub Krootuse külakeskuses Põlvamaa halduskoostöö projekti raames teine kohtumine, mis oli suunatud omavalitsustöötajatele ja teistele kogukondlike teenuseid pakkuvatele...

Krootusel õpitakse ühiskondlike muutuste keskel toimima eduka kogukonnana

6. septembril toimub Krootuse külakeskuses Põlvamaa halduskoostöö projekti raames teine kohtumine, mis oli suunatud omavalitsustöötajatele ja teistele kogukondlike teenuseid pakkuvatele...

Detsembrikuu alguses külastas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindus Saksamaal sõprusmaakonda Segebergi. Küllakutsujaks oli Segebergi maavanem Jan Peter Schröder, kes koos maakonna volikogu esimehe...

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu delegatsioon külastas sõprusmaakonda Saksamaal

Detsembrikuu alguses külastas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esindus Saksamaal sõprusmaakonda Segebergi. Küllakutsujaks oli Segebergi maavanem Jan Peter Schröder, kes koos maakonna volikogu esimehe...