HALDUSKOOSTÖÖ PROJEKT

Projekti üldine eesmärk on Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise. Otseseks eesmärgiks on ühtlustada arusaamu omavalitsuste piire ületavast haldusest ja halduskoostöö arendamisest ning töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Suurendada olulisel määral Põlvamaa KOVide volikogude ja volikogu komisjonide liikmete, vallavalitsuse ametnike ja spetsialistide omavahelist dialoogi ja koostöövõimekust.

  2. Ühtlustada Põlvamaa omavalitsute tegevuses aktiivselt osalevate inimeste arusaamu KOV piire ületavast haldusest ning halduskoostöö arendamisest läbi ühise avalike teenuste osutamise.

  3. Töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks ja haldusvõimekuse tõstmiseks.

Taotlusvooru „Kohaliku omavalituse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine" projekti eeldatav  kogumaksumus on 29 493,7 eurot, sellest 25 000 eurot moodustab toetus. Konsultantideks on Civitta Eesti AS ja Cumulus Consulting OÜ. Konsultantide leidmise hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

Projekti tegevustega alustati veebruaris 2019 ning projekt peab olema lõppenud 20. jaanuariks 2020.


MATERJALID

1. koolituse slaidid

2. koolituse slaidid

3. koolituse slaidid

4. koolituse slaidid


Lisateave:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee