HALDUSKOOSTÖÖ PROJEKT

Projekti üldine eesmärk on Põlvamaa tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise. Otseseks eesmärgiks on ühtlustada arusaamu omavalitsuste piire ületavast haldusest ja halduskoostöö arendamisest ning töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Suurendada olulisel määral Põlvamaa KOVide volikogude ja volikogu komisjonide liikmete, vallavalitsuse ametnike ja spetsialistide omavahelist dialoogi ja koostöövõimekust.

  2. Ühtlustada Põlvamaa omavalitsute tegevuses aktiivselt osalevate inimeste arusaamu KOV piire ületavast haldusest ning halduskoostöö arendamisest läbi ühise avalike teenuste osutamise.

  3. Töötada välja sotsiaal-majanduslikul analüüsil põhinev Põlvamaa halduskoostöö rakenduskava ühisteenuste pakkumiseks ja/või -tegevuste koordineerimiseks ja haldusvõimekuse tõstmiseks.

Projekti tegevustega alustatakse veebruar-märts 2019 ning projekt peab olema lõppenud 20. jaanuariks 2020.

Hange on detailsemalt kirjeldatud hankedokumendis.

 

Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlva Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee