PÕLVAMAA ETTEVÕTLUSAUHINNAD

Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele. 

Tunnustatakse neljas kategoorias:

1. MASTIMÄND: tunnustatakse ettevõtet, mis on tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest, on oluline piirkonnale/vallale ning mis on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.

2. TÕUSEV TÄHT: tunnustatakse uut ettevõtet või ettevõtjat, kes on tegutsenud vähem kui kolm aastat, on keskkonnasõbralik ja innovaatiline.

3. PÕLVAMAA PÄRL: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on tuntud väljaspool maakonda ja on oma tegevusega märgatavalt panustanud Põlvamaa kui sihtkoha atraktiivuse tõstmisse.

4. ETTEVÕTLUSE EDENDAJA:  kandidaadiks võib olla üksikisik, ettevõtte (k.a. munitsipaal- ja riigiettevõte), asutus, organisatsioon, omavalitsus, kes on oma tegevusega otseselt või kaudselt aidanud kaasa maakonna ettevõtluse arengule.

Põlvamaa ettevõtjate tunnustamist korraldavad Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
 

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2016

Põlvamaa Mastimänd - OÜ Peetri Puit
Põlvamaa Pärl - AS Värska Sanatoorium
Tõusev Täht - OÜ Käbliku Pruulikoda
Ettevõtluse Edendaja - majandus- ja ettevõtlusõpetaja
Kaia Tamm


TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2015

Mastimänd – Saaretu OÜ
Tõusev Täht – OÜ Põhjala Teetalu
Roheline Säde – Fio OÜ