« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta toetusvoor on avatud

Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele;
  • vähendavad riskikäitumist;
  • suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid teadmisi ja oskusi.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus.
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11 500 eurot. 

Taotlusvoor avaneb 20.04.2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2020 kell 16.30. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 20.05.2020 - 30.09.2021. 

Taotlused tuleb esitada e-postil turvalisus@polvamaa.ee.

Vajalikud materjalid:

TUR 20_toetusvooru tingimused

TUR 20_taotlusvorm

TUR 20_eelarve vorm

TUR 20_hindamismetoodika


Lisateave:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee