« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvoor avaneb 1. aprillil

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondliku taotlusvooru. Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2019. AASTA TOETUSVOOR AVANEB 1. APRILLIL

Taotlejaks võivad olla:

· Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
· vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Toetatakse taotlusi, mis:

· edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
·suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
· aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.


Ühe projekti toetuse piirsumma on üldtingimuste alusel 3500 eurot. 

Taotlusvoor avatakse 01.04.2019. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2019
kell 16.30. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 01.05.2019 – 31.08.2020.

Taotlused tuleb esitada e-posti aadressil turvalisus@polvamaa.ee.

Vajalikud materjalid:

TUR19_taotlusvooru tingimused

TUR19_taotlusvorm

TUR19_eelarvevorm

TUR19_hindamismetoodika

Projektitaotluse kirjutajaid nõustab SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433  ja ennetustööspetsialist Irena Viitamees, e-post irena.viitamees@polvamaa.ee, tel 5568 6111.

 

 


Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee