« Tagasi

Põlvas toimus Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetuse infopäev

2. augustil toimus Põlva Riigimajas Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetuse infopäev, mille raames tutvustati Põlvamaa ettevõtjatele vastava toetuse taotlemise võimalusi ja menetlemise korda.

Riigihalduse minister Jaak Aab on kinnitanud Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus-meetme, millega riik toetab Kagu-Eesti ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

„Toetuse abil saavad ettevõtjad liikuda väärtusahelas kõrgemale ehk keskenduda enam tootearendusele ning kallimate toodete ja teenustepakkumisele," ütles RTK toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila.

"Tootlikkuse kasvu kaudu aitavad tegevused ühtlasi kaasa maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohtade arvu kasvule toetust saanud ettevõtetes. Seetõttu toetatakse meetme raames innovatsiooni- ning toote- ja teenusearenduse tegevusi, investeeringuid tootlikkuse tõstmiseks ja arengu kitsaskohtade kõrvaldamiseks, samuti turunduse ja müügiarenduse tegevusi. „Nii loodame pakkuda kohalikele inimestele paremaid elutingimusi ja pidurdada rahvastiku väljarännet," lisas Merila.

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme kogueelarve aastateks  2019-2023 on ligikaudu 2 miljonit eurot. Toetust saavad taotleda Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsevad mikro- või väikeettevõtjast äriühingud, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud.

Lisainfot toetusmeetme täpsemate tingimuste kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Vastavalt taotluse esitamise korrale tuleb taotlejal esitada projektiplaan ja läbida eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses. Eelnõustamisel on võimalik osaleda 06. augustist kuni 13. septembrini. Nõustamiseks on vajalik aeg  broneerida vastava piirkonna ettevõtluskonsultandid juurde.

Infopäeva võtab kokku Siret Soonsein: https://youtu.be/5-xskmUz1KA.

Foto (autor Leevi Lillemäe): Põlva Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso, Riigi Tugiteenuste Keskuse arenduskonsultant Siret Soonsein, Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluse ja noorte projektijuht Kristel Koddala. 
 

Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee