« Tagasi

MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma

Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust positiivse rahastamisotsuse MTÜ Postitee projekt "Postitee koostöövõrgustiku jätkusuutliku juhtimis- ja finantseerimismudeli väljatöötamine".

"Jätkusuutliku finantseerimismudeli mõiste hõlmab ühelt poolt koostööd avaliku sektoriga - näiteks millist kohalikule omavalitsusele vajalikku avalikku teenust saaks ühing osutada," selgitas MTÜ Postitee juhatuse liige Reeli Kork. "Teise olulise valdkonnana peame siin silmas kõikvõimalikke teenuseid, mida ühing oma tegevuse majandamiseks suudaks pakkuda - näiteks pakettreiside koostamine ja müük, koolitused, ühisturundus, piirkonna sümboolikaga meenete väljatöötamine ning turustamine, abi liikmetele projektitaotluste koostamisel jms. Lühidalt öeldes - äriplaani."

Jätkusuutliku juhtimismudeli mõiste koondab nii ühingu sise- kui väliskommunikatsiooni, aga ka juhatuse enda töö korraldamist. Hajaasustuse eripärast ja suure osa MTÜ Postitee liikmete püsielukohast tulenev suhtlus vajab teistsugust lähenemist kui linnaasumis. "Inimeste töörütmid on väga erinevad - nii sobiksid füüsilisteks kokkusaamisteks kohalike omavalitsuste, muuseumite jt avaliku sektori esindajatele paremini tööpäevad; neile piirkonna teenusepakkujatele, kes käivad põhitööl ja elavad Tartus, Põlvas või kaugemalgi - pigem õhtud ja nädalavahetused," analüüsis Reeli Kork. Üheks lahenduseks võiks olla kasutada nõupidamiste läbiviimiseks kaasaegseid IT-rakendusi nagu Skype-koosolekud, Drive-foorumid vms.

Projekti tulemusena valmib k.a novembris tegevuskava, mis on sisendiks järgmistesse, nn põhiprojektide voorudesse. Erinevaid võimalusi pakuvad selleks peale KÜSK-i ka Avatud Eesti Fond jt.

Hetkel 15 piirkonna teenusepakkujat ja kogukonna liiget ühendav MTÜ Postitee on olnud käesoleva aasta alguses allkirjastatud "Ühiste kavatsuste protokolli Postitee korrashoiuks ja arendamiseks" üks eestvõtjaid.

KÜSK (Kodanikuühenduste Sihtkapital) toetab Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorude kaudu tegevusi, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.

Fotol Postitee läheduses paiknev Kopli taluköök
 

Lisainfo:
Reeli Kork
Juhatuse liige
MTÜ Postitee
Tel: 521 9018
E-post: reeli.kork@gmail.com