« Tagasi

Huvi KOP-i toetuste vastu oli ülisuur

Põlvamaal esitati Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru 97 000 euro ulatuses taotlusi, mis on rekordiline tulemus.

1996. aastal käivitatud Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub kohalikele elanikele kõige lähemale.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Taotlejateks saavad olla ühingud, kes tegutsevad küla, aleviku, alevi, linna või asumi kogukonna huvides. Toetusi jagatakse aastas kaks korda: kevad- ja sügisvoorus.

2021. aastal muudeti kohaliku omaalgatuse programmi määrust ja ka taotlemine käib nüüdsest vaid läbi e-keskkonna. Määruse muutmisega seoses oli taotlemise tähtaeg 30. aprillil  tavapärase 1. aprilli asemel. Seetõttu on ka rahuldamise otsuseid oodata alles juuli alguseks.

Aastas jagatakse KOP toetusi Põlvamaal tavaliselt suurusjärgus 40 000 - 45 000 eurot aastas, sel aastal erandlikult 71 774 eurot, sest Põlvamaa Omavalitsuste Liit lisas vahendeid muudest programmidest juurde.

KOP-i programm on aasta-aastalt läinud populaarsemaks ja eelmisel sügisel jäid paljud head projektid toetusest ilma, sest huvi ületas programmi võimalused. 2021. aasta kevadvoorus jagati välja kuni 47 800 eurot, ülejäänud 1/3 jääb sügisvooru toetusteks.

Tähtajaks laekus 33 projekti, neist 10 meetmesse „Kogukonna areng" ja 23 meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine". Kokku küsiti toetust 97 325 euro ulatuses, millest 21 516 eurot ürituste ja koolituste rahastamiseks ning 75 809 eurot investeeringuteks.
 

Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
KOP menetleja
Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 510 9433
e-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee