« Tagasi

Veebis peeti Lõuna-Eesti arengupäeva

18. novembril toimus veebis Lõuna-Eesti arengupäev, mille eesmärgiks oli saada sisend, kuidas liikuda edasi Lõuna-Eesti piirkondliku arengu juhtimisel, vaadata üle olemasolevad koostöövaldkonnad ning proaktiivselt mõelda, mis valdkonnad ja teemad on veel olulised Lõuna-Eesti koostöö kontekstis.

Arengupäevast võtsid osa Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste juhid, maakonna arendusorganisatsioonide juhid ja Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna maakondlike talituste juhid.

Avasõnad ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Ettekanded ja esinejad:

Riigi vaade regionaalsele haldusele – riigihalduse minister Jaak Aab;
Eesti regionaaltasandi analüüsi ülevaade – RAKE vanemanalüütik Veiko Sepp;
EL-i uue finantsperioodi ESF struktuurimeetmed KOV-idele ja maakondadele – Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõunik Tea Treufeldt;
Maakondliku ja regionaalse koostöö kajastamine uues KOKS-is – Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika nõunik Ave Viks;
Lõuna-Eesti koostöölepingu ja sellega seotud tegevuste ülevaade – Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts.

Arengupäev korraldati viie Lõuna-Eesti maakondlikku arendusorganisatsiooni koostöös.


Lisateave:
Sven Tobreluts
Tegevjuht
Tartumaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5552 1465
E-post: sven.tobreluts@tartumaa.ee