« Tagasi

Anti üle Jakob Hurda rahvuskultuuri 2020. aasta auhinnad

3. septembril andis Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts Eesti Panga muuseumis üle Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad Mart Laarile ja Eela Jääle.

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinda antakse välja, et jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust nii vabariigis kui J. Hurda kodukandis Põlva maakonnas. Žürii otsusega sai 2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri vabariikliku auhinna Mart Laar ja maakondliku rahvakultuuri auhinna pälvis Põlvamaa sädeinimene ja kogukonnavedur Eela Jää.

J. Hurda aated ja ideed ei ole aastakümnete jooksul tuhmunud, oli ju Hurt pannud pearõhu rahva harimisele ja pidas ajalugu eesti rahvusluse oluliseks nurgakiviks.

Mart Laar on oma aadetes ja tegudes kündnud sama vagu kui Jakob Hurt ning on põhjalikult tegelenud Jakob Hurda mälestuse kogumise ja talletamisega. 1989. aastal ilmus Laari koostatud kogumik Jakob Hurdast "Kõned ja kirjad".

Hurda 150. sünniaastapäeva puhul ilmus M. Laari, R. Saukase ja Ü. Tedre koostatud "Jakob Hurt. Album", mis rikkalikult illustreeritud ja hästi kommenteerituna loob suurmehe elust meelihaarava kujutuse.

Mart Laari "Raamat Jakob Hurdast" (1995) on aga tõeline rahvusliku suurmehe elu ja töö ülevaade. Raamatu puhul on tegu professionaalse ajaloolase kirjutatud, laialdasele faktimaterjalile tugineva uurimusega, mis valgustab ka seni varju jäänud tahke Hurda elust ja tegevusest. Kasutatud kirjanduse loetelu raamatu lõpus hõlmab üle saja teose ja artikli, sellele lisandub veel Hurda-aegse ajakirjanduse ning suure hulga käsikirjalise materjali läbitöötamine. Selle tohutu materjali baasil on loodud paljusid vajalikke ja huvitavaid üksikasju esile toov teos.

Kui 1997. a. tähistati ERMis Hurda 90. surma-aastapäeva, pidas seal ettekande ka Mart Laar teemal "Jakob Hurt ja Johannes Voldemar Jannsen".

1995. aastast on Eela Jää Hurmi küla kogukonna üks eestvõtjaid. Tema eestvõtmisel loodud Hurmioru Selts on korraldanud hulgaliselt kursusi, õppepäevi ja üritusi. 2006.aastal püstitati mälestusmärk "220 aastat hariduselu Hurmi külas". Kui Himmastes Lepal tähistati Jakob Hurda 180. sünniaastapäeva rahvustoitude festivaliga, oli Eela Jää toimkonna eesotsas. Tema korraldatud oli ka sama sündmuse väljapanek - riideait , nagu suviti ajalooliselt aidatuba tüdrukute jaoks kohandati.
2019. aasta jõuludeks valmis Eela Jääl näitemäng Jakob Hurdast ja tema perekonnast "Jakobi jõulud", mis esmaesitati Põlva Rahvahariduse Seltsi jõulupeol Põlva harrastusteatri näitlejate poolt. 24. veebruaril 2020 Eesti Vabariigi sünnipäeval etendus Himmaste külakeskuses vaatemäng "Jakob tuleb koju". Mälestusi selle vaatemängu tarbeks kogus Eela Jää.


Allikas: Põlva Vallavalitsus